Universitatea din Oradea

Nume Email RO EN Ordin MEM
Prof.univ.dr. habil. Diana Sabău-Popa CV

Arii de cercetare: Piete financiare, Politici financiare, Finanțe comportamentale, Finanțele Uniunii Europene

Teme de cercetare: 

 • Instrumentele de finanțare verde în Uniunea Europeană
 • Analiza performanței companiilor listate pe bursele de valori
 • Factori de influență a valorii de piață a companiilor listate pe bursele de valori
 • Modalități de finanțare a CDI
 • Distribuția veniturilor în Uniunea Europeană
 • Modelarea indicatorilor economico-financiari ai companiilor
 • Metodele de stabilire a prețurilor de transfer
 • Gestionarea fondurilor structurale și de investiții europene și impactul asupra finanțelor publice
Prof.univ.dr.habil. Marcel Boloș CV

Arii de cercetare: Finanțele companiilor, Guvernantă corporativa, Finanțe publice, Analiza financiară

Teme de cercetare: 

 • Modelarea deciziei financiare în diagnosticul financiar al companiilor
 • Studiul performanței financiare a companiilor cu ajutorul tehnicilor de programare matematică
 • Finanțele entităților de transfer tehnologic
 • Modelarea sustenabilității financiare a investițiilor publice. Analiza economică versus analiza financiară
 • Modele de echilibrare bugetară. Impactul asupra autonomiei financiare a guvernelor locale
 • Fundamentarea deciziei financiare a companiilor cu ajutorul tehnicilor de inteligență artificială
 • Modele financiare hibride de alocare optimă a resurselor companiei
 • Modele probabilistice de risc în finanțele companiei
 • Deficitele de Cash Flow și contagiunea financiară a companiei
 • Bugetul public-variabilă macroeconomică
Prof.univ.dr.habil. Sorin Borlea CV

Arii de cercetare: Analiză financiară, Finanțe publice, Finanțe corporative, Guvernanță corporativă, Criminalitate ecnomico-financiară

Teme de cercetare: 

 • Analiza performanțelor financiare și non-financiare ale entităților economice
 • Dimensiunea geocentrică a performanțelor entităților economice în contextul globalizării
 • Guvernanța corporativă și performanțele entităților economice
 • Criminalitatea financiară (evidențe, cauze, efecte, măsuri)
 • Corupția și implicații asupra dezvoltării afacerilor
 • Evaziunea fiscală și implicații economice
 • Economia subterană și impactul asupra economiei
 • Spălarea banilor. Cauze, efecte, soluții

Membri Asociați

Nume Grad Didactic

×

Meniu


TOP