Universitatea din Oradea

Nume Email RO EN Ordin MEM
prof.univ.dr. Dumitru Megheşan CV Ordin
Arii de cercetare: Teologia Fundamentală şi Dogmatică. Are o activitate didactică deosebită, fiind şi un coordonator de proiecte de cercetare şi dezvoltare. A iniţiat şi conferinţe şi simpozioane interne şi internaţionale şi are o fructuoasă activitate publicistică şi editorială. Este promotorul unei teologii cu vădite deschideri ecumenice, ştiinţifice şi literare, cu puternice accente patristice şi cultural-filosofice.
Prof.univ.dr.habil. Nicu Dumitraşcu CV Ordin
Arii de cercetare: Patrologia și literatura postpatristică, Misiologie şi ecumenism. Desfăşoară o bogată activitate didactică în ţară şi în străinătate, e coordonator de proiecte de cercetare şi dezvoltare, iniţiator al unor conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale şi are o intensă activitate publicistică şi editorială. Promovează o teologie a dialogului, bazată pe Părinții Bisericii și relevantă pentru o lume marcată de secularism și de efortul ecumenic. 
Prof.univ.dr.habil. Marius Ţepele CV Ordin
Arii de cercetare: Istoria bisericească universală. Preocupări, teme de cercetare: perioada Bisericii primare, relaţiile dintre creştini, păgâni şi evrei în primele secole, aspecte ale dezvoltării creştinismului în statul roman.
conf.univ.dr.habil. Mihai Brie CV Ordin
Arii de cercetare: Muzica bisericească monodică şi polifonică, cu predilecţie din Crişana, unde s-a afirmat în calitate de cercetătător al trecutului muzical religios din vestul României, îmbinând într-un mod fericit catedra, cercetarea muzicologică şi dirijatul coral, contribuind plenar la promovarea şi afirmarea melosului monodic şi polifonic din această parte a ţării, prin nenumărate concerte interne şi internaţionale, respectiv prin publicaţiile referitoare la personalităţile care au creionat patrimoniul muzical bisericesc din această parte a ţării
Conf.univ.dr.habil. Miron Erdei CV
Arii de cercetare: Omiletica, Catehetica, Didactica specialităţii şi Pedagogia. Are preocupări de cercetare în arta propovăduirii rodnice şi a învăţământului eficient, este îndrumător de programe de colaborare „Erasmus” şi „Socrates”, a participat la o serie de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale, iar în prezent este coordonatorul unei echipe de cercetare pentru elaborarea volumului Istoria predicii în Biserica Ortodoxă Română. 

Membri Asociați

×

Meniu


TOP