Nume Email RO EN Ordin MEM
Prof.univ.dr.ing.habil. Alexandru GACSÁDI
Arii de cercetare: sisteme electronice aplicate; reţele neuronale/neliniare celulare (CNN, cellular wave computing); realizarea în timp real a unor aplicaţii în domeniul prelucrării semnalelor (imaginilor medicale), structuri hardware optimizate și dedicate; inteligență artificială cu aplicații în conducerea adaptivă a roboților avansați, în sisteme pentru asistarea persoanelor cu deficienţe de vedere, analiză şi prelucrare a semnalelor biomedicale; senzori inteligenţi, fuziunea datelor senzoriale.
Prof.univ.dr.ing.habil. Cristian GRAVA
Arii de cercetare: prelucrarea şi analiza imaginilor şi semnalelor multidimensionale, estimarea şi compensarea mişcării, structuri hardware de calcul paralel pentru prelucrarea imaginilor şi a secvenţelor de imagini, imagistică medicală (diagnosticul asistat al diverselor boli, dezvoltarea de sisteme integrate de asistare în timp real a diagnozei medicale şi/sau la urmărirea tratamentului), robotică; inteligență artificială, realitate virtuală şi IOT (Internet of Things); sisteme electronice aplicate.
Prof.univ.dr.ing. habil. Péter SZOLGAY
Arii de cercetare: teoria circuitelor; reţele neuronale/neliniare celulare (CNN, cellular wave computing); structuri hardware de calcul paralel, analiza structurilor multiprocesor, arhitecturi kiloprocesor; aplicații utilizând reţele neuronale emulate digital.

Membri Asociați

Nume Grad Didactic
Sorin CURILĂ Prof. univ. dr. ing.
Cornelia GORDAN Prof. univ. dr. ing.
Daniel TRIP Prof. univ. dr. ing.
Ioan BUCIU Prof. univ. dr. ing.
Tiberiu VESSELENYI Prof. univ. dr. ing. habil.
Radu ȚARCĂ Prof. univ. dr. ing. habil.

×

TOP