Universitatea din Oradea

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a cel puțin trei articole științifice, care să conțină rezultate din conținutul tezei, din care:

a) cel puțin un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI (Clarivate Analytics) cu FI ≥ 0,5;

b) cel puțin două articole să fie publicate în reviste indexate în baza de date PubMed.

 

Regulament privind finalizarea studiilor universitare de doctorat 

×

Meniu


TOP