Universitatea din Oradea

Școala Doctorală (SD) de GEOGRAFIE funcționează sub această denumire începând cu anul universitar 2011-2012 (HS nr. 170 din 12.09.2011-Anexa 11, conform ROFSUD, art.7, alin (2), litera (b), organizând școlarizarea la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Matematică şi Ştiinţe ale naturii, ramura de știință Ştiinţele Pământului şi Atmosferei, domeniul de doctorat GEOGRAFIE.

Domeniul de doctorat Geografie a fost înființat începând cu anul 2002 (OMEC nr. 4544/23.09.2002), în cadrul acestuia activând de-a lungul timpului următorii conducători de doctorat:

- Prof.univ.dr. JOSAN NICOLAE (OM nr. 4222/11.07.1997) - pensionar;

- Prof.univ.dr. MĂHĂRA GHEORGHE (OM nr. 4308/28.08.2002) - decedat;

- Prof.univ.dr. NEAMU GHEORGHE (OM nr. 4308/28.08.2002) - pensionar;

- Prof.univ.dr. ILIEŞ ALEXANDRU (OM nr. 479/05.03.2007);

- Prof.univ.dr. URDEA PETRU (OM nr. 479/05.03.2007) - transferat la Universitatea de Vest din Timişoara;

- Prof.univ.dr. OLARU MARTIN (OM nr. 1071/15.05.2007) - asociat, pensionar;

- Prof.univ.dr. PETREA RODICA (OM nr. 6046/02.12.2009) - decedat;

- Prof.univ.dr. habil. WENDT JAN (Atestat de recunoaștere 26074/10.05.2012)

- Prof.univ.dr. habil. ILIEŞ DORINA CAMELIA (OM nr. 623/06.11.2014);

- Prof.univ.dr. habil. GACEU OVIDIU RĂZVAN (OM nr. 623/06.11.2014);

În prezent (anul univ. 2020-2021), la Școala Doctorală de Geografie sunt înmatriculați un număr de 29 studenți - doctoranzi. De asemenea, începând cu anul universitar 2015-2016 și până în prezent, un număr de 11 de studenți doctoranzi au susținut public teza de doctorat, toţi au obținut titlul științific de doctor în Geografie fiind confirmați de CNATDCU, astfel procentul de doctori din totalul doctoranzilor care au susținut public teza de doctorat este 100 %.

Spațiile și dotarea materială arondate domeniului de doctorat Geografie permit realizarea activităților de cercetare, în domeniul evaluat, în acord cu misiunea și obiectivele asumate.

La nivelul Facultății de Geografie, Turism şi Sport / Școlii Doctorale de Geografie există un centru de cercetare acreditat intern, denumit Centrul de Studii şi Analize Teritoriale - CSAT – director, conf. univ. dr. Herman Grigore Vasile. Acesta a fost înființat în anul 2004 (conform Certificatului CNCSIS nr. 29/CC-C din 11.05.2004 ) și este evaluat și reacreditat intern, periodic.

Această infrastructură de cercetare precum și infrastructura disponibilă, în conformitate cu protocoalele de colaborare pe care IOSUD UO - Facultatea de Geografie, Turism şi Sport - Școala Doctorală de Geografie le are cu instituțiile menționate în tabelul de mai jos, permite derularea corespunzătoare a cercetărilor desfășurate de către studenții doctoranzi.

Nr. crt.

Instituții de învățământ superior / Agenți economici / Institute de cercetare

1.

Administraţia bazinală de apă Crişuri

2.

Instituţia Prefectului judeţul Bihor

3

Muzeul Ţării Crişurilor

4

Directia Judeţeană de Statistică Bihor

5

Administraţia Naţională de Meteorologie

6

ADI Zona Metropolitană Oradea

7

Direcţia de Sănătate Publică Bihor

8

Centrul de cultură al judeţului Bihor

9

Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor

×

Meniu


TOP