Universitatea din Oradea

Existența unei școli doctorale în domeniul Agronomie la Oradea nu este deloc întâmplătoare întrucât, aici, în anul 1961, în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești“, s-a înființat actuala Stațiune de Cercetare Dezvoltare Agricolă Oradea, care a avut colaborări cu principalele institute și stațiuni naționale de cercetare agricolă.

Având o foarte bună și apreciată tradiție (în anul 1978 Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicolă Oradea s-a separat de Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Oradea) s-au realizat premisele didactice și de cercetare pentru realizarea învățământul superior agricol în cadrul Universității din Oradea, astfel că la Facultatea de Protecția Mediului s-au înființat specializările Agricultură (1993), Horticultură (1993) și Ingineria Mediului (1996). La consolidarea celor 3 specializări au contribuit proiectele câștigate după 1999, în regim competițional. Au fost câștigate proiecte finanțate din fonduri europene (PHARE, HURO) sau naționale (Relansin, Agral, SCG-Banca Mondială, CNCSIS, CEEX, PNCDI Idei).

Cele de mai sus evidențiază faptul că au existat condițiile pentru realizarea dosarului de acreditare a domeniului de doctorat Agronomie la Oradea. În 26 august 2010 o comisie condusă de președintele Autorității Naționale de Cercetare Științifică a constatat la fața locului că există condițiile necesare funcționării domeniului de doctorat ,,Agronomie" în cadrul Școlii Doctorale a Universității din Oradea. A urmat Ordinul MECTS nr. 5677/19.11.2010 care acredita domeniul de doctorat ,,Agronomie".

Trebuie amintit faptul că bazele acestei Scoli Doctorale, domeniul Agronomie au fost puse de domnul prof. univ. dr. habil Domuța Cornel, conducător de doctorat și care din păcate a decedat în anul 2017. Astăzi în cadrul Școlii Doctorale, domeniul Agronomie activează trei conducători de doctorat, Prof, univ. dr. habil Sabău Nicu Cornel, Conf. univ. dr. habil Brejea Radu Petru și CSI Şef lucr. dr. habil Ioan Valentin Petrescu-Mag care îndrumă un număr de 16 doctoranzi, 8 doctoranzi în anul I, 3 doctoranzi anul II și 5 doctoranzi anul III.

Școala Doctorală din cadrul Universității din Oradea organizează prima admitere pentru domeniul Agronomie în anul 2015, sub îndrumarea domnului CSI Şef lucr. dr. habil Ioan Valentin Petrescu-Mag. Din anul 2016, în urma abilitării domnilor Prof. univ. dr. habil Domuța Cornel și domului Conf. univ. dr. habil Brejea Radu Petru au mai fost admiși 6 doctoranzi. În lipsa regretatului Prof. univ. dr. habil. Domuța Cornel în anul 2017, sunt admiși 3 doctoranzi, coordonați de Conf. univ. dr. habil Brejea Radu Petru și domnul CSI Şef lucr. dr. habil Ioan Valentin Petrescu-Mag. Admiterea din anul 2018 a permis selectarea a 8 doctoranzi, coordonați de Prof, univ. dr. habil Sabău Nicu Cornel și Conf. univ. dr. habil. Brejea Radu Petru. Tot în acest an, după 3 ani de la prima admitere, a avut loc prima susținere publică a unei teze de doctorat din domeniul Agronomie sub coordonarea domnului CSI Şef lucr. dr. habil Ioan Valentin Petrescu-Mag.

Obiectivele principale ale procesului instructiv la nivelul Școlii Doctorale de Agronomie sunt: formarea unor specialiști de valoare, a căror pregătire științifică să răspundă exigenţelor pieţei muncii în cercetare, specialiști pregătiţi să răspundă cu promptitudine noilor provocări științifice din domeniu, care să reprezinte cu succes universitatea noastră în ţară şi străinătate.

×

Meniu


TOP