Universitatea din Oradea

Domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICǍ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE (IETTI) funcționează în cadrul Şcolii Doctorale de Științe Inginerești IOSUD Universitatea din Oradea, având un pronunțat caracter interdisciplinar, îmbinând cunoştinţe şi aplicaţii din domeniul menţionat precum şi din domenii precum tehnologia informaţiei, automatizări, bionică, electrotehnică sau energetică.

Conducătorii de doctorat din domeniul IETTI de la Universitatea din Oradea îşi desfăşoară activitatea de cercetare în următoarele domenii:

  • prelucrarea şi analiza imaginilor şi semnalelor multidimensionale (cercetări şi implementarea unor algoritmi pentru: reprezentarea imaginilor, îmbunătăţirea imaginilor, achiziţia imaginilor medicale şi prelucrarea acestor imagini utilizând wavelet şi multiwavelet-uri, estimarea şi compensarea mişcării, structuri hardware de calcul paralel pentru prelucrarea imaginilor şi a secvenţelor de imagini, compresia imaginilor, separarea surselor de informaţie etc); Principalele domeniile de aplicaţii sunt: imagistica medicală (diagnosticul asistat al diverselor boli, dezvoltarea de sisteme integrate de asistare în timp real a diagnozei medicale şi/sau la urmărirea tratamentului), telecomunicaţii, robotică;
  • teoria circuitelor, reţele neuronale/neliniare celulare (CNN, cellular wave computing), structuri hardware de calcul paralel, analiza structurilor multiprocesor, arhitecturi kiloprocesor, aplicații utilizând reţele neuronale emulate digital;
  • inteligență artificială, realitate virtuală şi IOT (Internet of Things), cu aplicații în conducerea adaptivă a roboților, în sisteme pentru asistarea persoanelor cu deficienţe de vedere, analiză şi prelucrare a semnalelor biomedicale;
  • roboți avansați, realizarea în timp real a unor aplicaţii în domeniul prelucrării semnalelor, structuri hardware optimizate și dedicate pentru aplicația concretă, (ex. roboți mobili autonomi, planificarea traiectoriilor roboţilor mobili; interacţiunea dintre roboţi şi colonii de roboţi; comanda adaptivă a roboţilor bazată pe imagini), senzori inteligenţi fuziunea datelor senzoriale;
  • tehnologii audio-video, telecomunicaţii (utilizarea cât mai eficientă a canalelor de comunicaţie pentru transmisii de date, voce, imagini, etc);
  • sisteme electronice aplicate; studiul, proiectarea, dezvoltarea, experimentarea de noi soluţii hardware şi software integrate;
  • reţele şi software de telecomunicaţii;
  • expertiză şi consultanţă în domeniul electronicii, telecomunicaţiilor şi tehnologiilor informaţionale.

×

Meniu


TOP