În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea a minimum două lucrări, din care minimum una în reviste sau publicații ale conferințelor indexate Web of Science (WOS) și minimum una publicată în alte baze de date internaționale (BDI);

2. doctorandul trebuie ca, la cel puțin un articol științific, să fie prim-autor;

3. bazele de date internaționale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste și în volumele unor manifestări științifice sunt următoarele: Scopus, IEEE Xplore, Elsevier Science Direct, Engineering Village, Compendex, INSPEC, Springerlink, Cabi, EBSCO, CSA ILLUMINA/PROQUEST, Index Copernicus, Urlich's și INIS (International Nuclear Information System).

×

TOP