Sesiuni Comunicări Științifice

Instituția UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Activitatea 1, organizată de către universitate în parteneriat cu: Școala Doctorală de Istorie (Universitatea din Oradea) și Centrul de Studii Interdiscip0linare (Universitatea din Oradea), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Padova, Universitatea de |Stat din Chișinău, Universitatea Jules Verne din Amiens.

Titlul activității: Sesiunea doctoranzilor Istorie și memorie/Memorie și Istorie

Se va desfășura între: 24.062022-26.06.2022

Scopul activității (maxim 3 rânduri, font 12 Cambria / Arial / Times new roman)

Scopul este încurajarea activităților științifice ale doctoranzilor și asigurarea unei platforme pentru încurajarea și transmiterea rezultatelor cercetărilor atât a doctoranzilor Universității din Oradea, cât și a celor din alte instituții de învățământ superior partenere.

Descrierea activității (maxim 15 rânduri, font 12 Cambria / Arial / Times new roman)

Conferința a ajuns la cea de-a XVI-a ediție, ea fiind organizată anual la Universitatea din Oradea. Prin organizarea ei se urmărește punerea in valoare a rezultatelor cercetării științifice obținute de doctoranzii in domeniul Istorie în perioada studiilor doctorale, asigurând astfel circuitul de idei între participanți. Lucrările prezentate sunt rezultatele cercetărilor de excepție atât ale doctoranzilor Universității din Oradea, cât și ale celor din alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate (Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Sibiu, Chișinău, Padova, Amiens). Pe lângă doctoranzi, participă și masteranzi și studenți cu lucrări de excepție. Toate lucrările sunt coordonate de conducătorii de doctorat Termenul limită de abscriere este până la data de 02.05.2021, pe baza unui formular de înscrierea care conține afilierea instituțională a doctorandului, numele conducătorului de doctorat, titlul lucrării, un rezumat de max. 15 rânduri în limba română și engleză. Primirea participanților din afară se face în data de 23.06.2022. Conferința este organizată între 24.062022-26.06.2022 pe mai multe secțiuni tematice. La finalul conferinței, comitetul de organizare are în vedere publicarea unei selecții a lucrărilor prezentate într-un volum.

Număr beneficiari direcți:

40 doctoranzi + 10 masteranzi și studenți.

Descrierea parteneriatului (ex. cu alte universități, organizații studențești, grupuri de inițiativă din universitate): (maxim 5 rânduri, font 12 Cambria / Arial / Times new roman)

Școala Doctorală de Istorie, prin Centrul de Studii Interdisciplinare din cadrul Universității din Oradea are deja încheiate parteneriate instituționale cu Instituțiile de învățământ superior din țară și străinătate cum sunt: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din Padova, Universitatea de |Stat din Chișinău, Universitatea Jules Verne din Amiens   și cu care are o colaborare științifică constantă.

Buget total solicitat conform Anexa 2 Deviz estimativ de cheltuieli: 9000  RON
La Fondation Maison des sciences de l’homme et l’Institut français de Roumanie proposent une aide à la mobilité de 2 mois pour un séjour en France aux jeunes chercheurs postdoctorants en Roumanie ayant soutenu leur thèse à partir de 2016.

Cette aide à la mobilité est destinée à réaliser des travaux de recherche en France: enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives.

 CALENDRIER

Ouverture de l’appel : 15 septembre 2021
Clôture de l’appel : 10 décembre 2021 à 17h00 (heure de Paris)
Analyse des candidatures : mi-décembre 2021 – fin janvier 2022
Annonce des résultats : février 2022
Durée des séjours de mobilité : 2 mois
Période du séjour : de mars à juillet ou de septembre à décembre 2022.
Le séjour devra démarrer au plus tard le 01 octobre 2022.
Nombre de séjour disponibles sur cet appel : 2


Pour plus d’informations consultez les documents ci-joints :

ATLAS_FMSH_IFR_Appel_2022_fr

ATLAS_FMSH_IFR_Appel_2022_eng

Contact :
À la FMSH : Madame Bénédicte RASTIER – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
A l’Institut français de Roumanie : Madame Anastasiia SERDIUK CHERGUI – anastasiia.serdiuk-chergui@ institutfrancais.ro

 Je vous prie de bien vouloir diffuser cette information dans votre réseau de collègues et jeunes chercheurs.
FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES ISTANBUL, TURKEY
MALTEPE UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS ON NEW TECHNOLOGIES IN ENGINEERING ICNTE 2019
IMPORTANT DATES
Abstract Submission Deadline - 1 March 2019
Notice of Acceptance - 15 March 2019
ICNTE 2019 - May 9-10, 2019
IMPORTANT NOTICE - 
There is no registration fee for the Congress. It is sponsored by Maltepe University, hence, expenses specified below are covered by Maltepe University free of any charge.
ICNTE’19 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ICNTE’19 Website: http://www.maltepe.edu.tr/icnte 

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" SIBIU
adresează invitația de a participa la:
-a XXIV-a Sesiune de comunicări a cercurilor științifice studențești cu participare internațională "SECOSAFT 2019" și cea de-a IV-a ediție a Salonului Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești - "Cadet INOVAʹ 19"; Programul Conferinței
Evenimentele se vor desfășura în perioada 11 – 13.04.2019 și sunt incluse în cadrul manifestărilor organizate cu ocazia Săptămânii internațională a studenților Academiei Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu"
Detalii privind organizarea acestor evenimente științifice sunt prezentate la următorul link: http://www.armyacademy.ro/sesiuni/secosaft2018/index.html 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

×

TOP