Universitatea din Oradea

 

REGLEMENTĂRI NAȚIONALE

ORDIN Nr. 3998/2024 din 12 martie 2024 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a atestatului de abilitare

Legea învățământului superior nr.199/2023

ORDIN MEC nr. 5229 din 17.08.2020 pentru aprobarea Metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare, din 17.08.2020

Ordin MENCS nr.6129 din 20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare
Anexa_ Ordin MENCS nr.6129 din 20.12.2016_Standarde minimale specifice pe comisii (domenii)

CNATDCU – Ghid orientativ realizare teza de abilitare

Ordin MENCS nr.5921 din 06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

REGLEMENTĂRI INTERNE

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare  la IOSUD Universitatea din Oradea _HS nr. 5 din 25.05.2024

Anexa 1 - Cerere tip pentru susținerea tezei de abilitare la IOSUD-Universitatea din Oradea; format word

Anexa 2 - Declarație pe proprie răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU; format word

Anexa 3 - Proces Verbal susținere publică; format word

Anexa 4 - Rezoluție de admitere/respingere a tezei de doctorat; format word

Anexa 5 - Cerere de afiliere; format word

Anexa 6 - Angajament de conducere doctorat în cadrul IOSUD_Universitatea din Oradea; format word

 

Regulament privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD_UO_ HS nr 33 din 26.03.2018

Anexa 1. – Cerere tip pentru afiliere la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea; format word
Anexa 2. - Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU; format word
Anexa 3. - Raportul Comisiei de verificare internă; format word
Anexa 4. – Proces Verbal privind validarea dosarului de afiliere; format word
Anexa 5. – Aviz CSUD privind validarea dosarului de afiliere; format word
Anexa 6. – Raportul Consiliului Școlii Doctorale privind revocarea unui membru al său; format word

Regulament privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

Procedura operațională (SEAQ_PO_CSUD_01) privind recunoașterea automată de către Universitatea din Oradea a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate_HS nr. 19 din 27.03.2017

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de abilitare, în cazuri de forță majoră, la IOSUD - Universitatea din Oradea

Metodologie privind scutirea de plată a taxei pentru susținerea tezei de abilitare, respectiv de decontare a cheltuielilor ocazionate de susținerea tezei de abilitare_HS 56 din 06.07.2015

 

×

Meniu


TOP