Universitatea din Oradea

 

Regulament privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD_UO_ HS nr 33 din 26.03.2018
Anexa 1. – Cerere tip pentru afiliere la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea; format word
Anexa 2. - Declaraţie pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea standardelor minimale stabilite de CNATDCU; format word
Anexa 3. - Raportul Comisiei de verificare internă; format word
Anexa 4. – Proces Verbal privind validarea dosarului de afiliere; format word
Anexa 5. – Aviz CSUD privind validarea dosarului de afiliere; format word
Anexa 6. – Raportul Consiliului Școlii Doctorale privind revocarea unui membru al său; format word

Procedura operațională (SEAQ_PO_CSUD_01) privind recunoașterea automată de către Universitatea din Oradea a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate_HS nr. 19 din 27.03.2017

Ordin MENCS nr.6129 din 20.12.2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare
Anexa_ Ordin MENCS nr.6129 din 20.12.2016_Standarde minimale specifice pe comisii (domenii)

Ordin MENCS nr.5921 din 06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susţinere a abilitării la IOSUD Universitatea din Oradea _HS nr 23 din 17.07.2017
Anexa 1_Cerere susținere abilitare
Anexa 2_Declarație îndeplinire standarde
Anexa 3_Cerere afiliere la IOSUD-UO
Anexa 4_Angajament conducere doctorat la UO

Metodologie privind scutirea de plată a taxei pentru susținerea tezei de abilitare, respectiv de decontare a cheltuielilor ocazionate de susținerea tezei de abilitare_HS 56 din 06.07.2015

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susţinere a abilitării la IOSUD Universitatea din Oradea _HS nr 51 din 19.02.2015

CNATDCU – Ghid orientativ realizare teza de abilitare

ORDIN MECS nr. 3121 din 27.01.2015 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare din 27.01.2015

×

Meniu


TOP