Universitatea din Oradea

Școala Doctorală de Științe Inginerești

Școala Doctorală de Științe Inginerești funcționează sub această denumire începând cu anul universitar 2011-2012 (HS nr. 170 din 12.09.2011), organizând școlarizare la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniul fundamental Științe Inginerești, respectiv următoarele domenii de doctorat: Agronomie, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Industrială, Inginerie și Management și Matematică. Sediul Școlii Doctorale de Științe Inginerești se află în Campusul Central, str. Universității nr.1.

Ȋn cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti activează un număr de 24 de conducători de doctorat, cu importante contribuţii teoretice şi practice în domeniile lor de competenţă.

Infrastructura de cercetare şi educationala, permite derularea cercetărilor desfășurate de către studenții doctoranzi. Această infrastructură are vizibilitate internațională și poate fi consultată pe platforma https://erris.gov.ro/UNIVERSITATEA-DIN-ORADEA.

Competenţa profesională a conducătorilor de doctorat cât şi infrastructura de cercetare modernă, acoperind domenii de vârf ale cercetării ştiinţifice mondiale (robotică, inteligenţă artificială, nanotehnologii) fac posibilă o pregătire a doctoranzilor bazată pe cunoaştere avansată şi cercetare originală. Programele noastre de pregătire promovează interdisciplinaritatea şi dezvoltarea competenţelor ce pot fi transferate din domeniul cercetării într-un domeniu mai larg al pieţei muncii. Ȋn cadrul Şcolii doctorale este încurajată o atitudine activă faţă de cercetare şi inovare doctoranzii fiind consideraţi atât ca studenţi ai ciclului III de studii, cât şi ca cercetători începători.

Școala de Doctorat în Științe Inginerești din cadrul Universității din Oradea cuprinde domeniile Agronomie, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Industrială, Inginerie și Management și Matematică. Conduc doctorat în cadrul școlii un număr de 24 conducători de doctorat.

Sediul Școlii Doctorale de Științe Inginerești se află în Campusul Central, str. Universității nr.1.

Baza didactică și de cercetare are vizibilitate internațională și poate fi consultată pe platforma https://erris.gov.ro/UNIVERSITATEA-DIN-ORADEA.

×

Meniu


TOP