Universitatea din Oradea

ORGANIZAREA ALEGERILOR MEMBRILOR CONSILIULUI ȘI A DIRECTORULUI  DE LA NIVELUL FIECĂREI ȘCOLI DOCTORALE DIN CADRUL I.O.S.U.D. - UNIVERSITATEA DIN ORADEA

METODOLOGIA de organizare a alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

CALENDARUL organizării alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de DIRECTOR al Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT al Consiliului Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, STUDENT DOCTORAND al Consiliului Scolii Doctorale

Scrisoare de accept pentru funcția de MEMBRU EXTERN (din alte instituții de învățământ superior sau din mediul socio-economic) al Consiliului Scolii Doctorale

 

 

 

 ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

ORAR - ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI  BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE

 

Școala Doctorală de Științe Economice

Domeniile de doctorat: Administrarea afacerilor, Economie, Finanțe

Calendar / Orar desfășurare activități - anul universitar 2021-2022

Școala Doctorală de Istorie

Domeniul de doctorat: Istorie

Calendar / Orar desfășurare activități - anul universitar 2021-2022

Școala Doctorală de Geografie

Domeniul de doctorat: Geografie

Calendar / Orar desfășurare activități - anul universitar 2021-2022

Școala Doctorală de Științe Biomedicale

Domeniile de doctorat: Biologie, Farmacie, Medicină

Biologie: Calendar / Orar - prof.univ.dr.habil. Dana Copolovici

Farmacie: Calendar / Orar desfășurare activități - anul universitar 2021-2022

 Școala Doctorală de Științe Inginerești

Domeniile de doctorat: Agronomie, Inginerie electrică, Inginerie electronică, Inginerie energetică, Inginerie industrială, Inginerie și mamagement, Matematică

Calendar / Orar desfășurare activități - anul universitar 2021-2022

Fișa disciplinei: Metodologia cercetării științifice în domeniul Științe Inginerești

Fișa disciplinei: Etică și integritate academică în domeniul Științe Inginerești

Școala Doctorală de Științe Umaniste și Arte

Domeniile de doctorat: Filologie, Teologie

Calendar / Orar desfășurare activități - anul universitar 2021-2022

 

 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE

Alegeri pentru desemnarea Directorului Școlii Doctorale

CALENDAR

 

 

TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ

Data: 15 Septembrie 2021, Ora 17, On-Line

 Înscrieri la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  până la data de 14 Septembrie, ora 14:00

 

 

L’Agence Universitaire de la Francophonie Europe Centrale et Orientale

lance un appel à candidatures pour des séjours scientifiques doctoraux de 3 mois consécutifs, au sein d’une université membre de l’AUF : https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-pour-des-bourses-de-mobilite-doctorale-2021/

L’appel s’adresse aux jeunes chercheurs inscrits en thèse dans une des universités membre de l’AUF en Europe centrale et orientale et il est ouvert jusqu'au 30 avril 2021 (23h00, heure de Bucarest).

Pour répondre à l’appel :

Pour des renseignements complémentaires : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 INFORMARE - REDUCERE TAXE DE ȘCOLARIZARE - CAZURI MEDICALE - generate de virusul SARSCoV-2

Având în vedere:

  • reglementările privind măsurile de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2;
  • situația pandemică existentă la nivel național și local/județean;
  • planul de măsuri pentru implementarea normelor sanitare și de protecție în Universitatea din Oradea în perioada pandemiei de COVID-I9, aprobat prin HS 09/21.09.2020,

 Vă informăm că depunerea dosarelor de reducere a taxei de școlarizare, cazuri medicale, care au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2, an universitar 2020-2021, se face on-linela secretariatul prorectorului MSSSS, pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.La încetarea stării de alertă se vor depune dosarele în original. Dosarele trebuie să conțină cererea studentului, rezultatul testului și adeverință de la medicul de familie că a fost luat în evidență cu virusul SARS-CoV-2.

 

 

 

ALEGEREA ȘI DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 2020-2024

 

Rezultat alegeri membru-conducător de doctorat și membru-student doctorand în CSUD, mandatul 2020-2024

 

Candidaturi depuse pentru membru-conducător de doctorat în CSUD

1.Prof.univ.dr.habil. BUNGĂU SIMONA GABRIELA - Formular candidatură

2.Conf.univ.dr.habil. BRIE MIHAI GAVRIL - candidatură retrasă

Candidaturi depuse pentru membru-student doctorand în CSUD

ANTON DANIEL-MELENTIE - Formular candidatură

CALENDAR ALEGERI

COMISIA DE ALEGERI

Metodologia de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

 

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DOCTORANZI DIN ANUL I, ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

ORAR - SEMESTRUL I - PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE - Orar - Domeniul de doctorat Istorie

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE - Orar - Domeniile de doctorat: Administrarea Afacerilor; Economie; Finanțe.

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE - Orar - Domeniile de doctorat: Filologie; Teologie

 

 

 

European Students Union (ESU) a lansat un Chestionar referitor la condițiile de viață pentru studenți

Acesta poate fi accesat la următoarea adresă:  https://www.surveymonkey.com/r/KXDTC7L.

 

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DOCTORANZI DE LA DOMENIILE DE DOCTORAT MEDICINA, FARMACIE ȘI BIOLOGIE !

Cursul: METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚE BIOLOGICE ȘI BIOMEDICALE

SE VA DESFĂȘURA, PE PARCURSUL SEMESTRULUI I, LA SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ,

STR. CLUJULUI , NR. 50, 

IN FIECARE ZI DE LUNI, ÎNTRE ORELE 1400-1600

DATE DE CONTACT: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

SELECȚIE MOBILITĂȚI ERASMUS – STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Lista acordurilor ERASMUS încheiate la nivelul Universității din Oradea poate fi consultată accesând următorul link: https://www.uoradea.ro/display18607 

 

Calendar desfășurare proces selecție:


Depunerea dosarelor candidaților:
Proces selecție nr.1: 07.06.2019 – 21.06.2019 la Secretariat S.U.D. – Clădire: Biblioteca Universității din Oradea, et.IV, între orele 1200 - 1500

Proces selecție nr.2:  25.06.2019 - 05.07.2019 la Secretariat S.U.D. - Clădire: Biblioteca Universității din Oradea, et.IV, între orele 12 - 15

Colocviul de selecție:

Proces selecție nr. 1: 21.06.2019 și 24.06.2019 - Sala de ședințe a CSUD - Clădire: Biblioteca Universității din Oradea, et.IV, ora 10:00

Proces selecție nr.2: 08.07.2019 - Sala de ședințe a CSUD - Clădire: Biblioteca Universității din Oradea, et.IV, ora 11:00

Dosarele de candidatură vor cuprinde următoarele documente:
1.CV EUROPASS;
2.Copie act de identitate;
3.Atestat de competență lingvistică;
4.Scrisoare de intenție privind destinația (se poate consulta conducătorul de doctorat).

Notă:
La Colocviul de selecție, candidații trebuie să prezinte actul de identitate în original.

 

 

ANUNȚ: Studenții doctoranzi înmatriculați în anul I, an universitar 2018-2019, sunt rugați să se prezinte la Secretariatul CSUD pentru a preda contractele de școlarizare

Anunț cu privire la alocarea locurile de parcare pentru studenți

Anunț legitimații călătorie

Calendar privind desfășurarea Alegerilor la Școala Doctorală de Geografie pentru funcția de Director Școală Doctorală din cadrul IOSUD Universitatea din Oradea

 

×

Meniu


TOP