Universitatea din Oradea

ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024

INSCRIERI: 02.09.2023-19.09.2023 - La Secretariat S.U.D., Clădirea Bibliotecii Universității Din Oradea, Et. IV.

 Calendar Cadru Organizare Admitere Studii Universitare de Doctorat  - Sesiunea Septembrie 2024

Nr. crt.

Activitate

Perioada de desfășurare a activității

1

Înscrierea şi susţinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere, conform programului afişat la Decanat şi la SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat (https://litere.uoradea.ro/litere2022/index.php/centrul-de-limbi-moderne-tt/certificate-de-competenta-lingvistica  );

PLANIFICARE COMPETENŢE LINGVISTICE

Contact informaţii şi înscrieri: 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Conform programului afișat la Decanatul Facultății de Litere și la SSUD, respectiv pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat

2

Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4;

02-19 septembrie 2024

3

Colocviul de admitere la doctorat – la școlile doctorale, conform programului afişat la Şcolile doctorale şi la CSUD, precum şi pe pagina web a acestora; Rezultatele concursului de admitere se afișează la avizierul școlilor doctorale și pe pagina web cel târziu a doua zi după admitere

20-23 septembrie 2024

4

Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat

24 septembrie 2024

5

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații

25 septembrie 2024

6

Confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariat SUD a actelor doveditoare);

26-27 septembrie 2024

7

Înmatricularea studenților-doctoranzi, prin Decizie a Rectorului emisă în baza hotărârii CSUD.

 01 octombrie 2024

 Calendar organizare Colocvii de Admitere - pe domenii de doctorat - Sesiunea Septembrie 2024

 

 

 

 

 

ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

INSCRIERI: 01.09.2023-19.09.2023 - La Secretariat S.U.D., Clădirea Bibliotecii Universității Din Oradea, Et. IV.

 

Calendar Cadru Organizare Admitere Studii Universitare de Doctorat  - Sesiunea Septembrie 2023 

Nr. crt.

Activitate

Perioada de desfășurare a activității

1

Înscrierea şi susţinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere, conform programului afişat la Decanat şi la SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat (http://litere.uoradea.ro/centru-limbi-moderne/certificate.html );

PLANIFICARE COMPETENŢE LINGVISTICE

Contact informaţii şi înscrieri: 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Conform programului afișat la Decanatul Facultății de Litere și la SSUD, respectiv pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat

2

Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4;

01-19 septembrie 2023

3

Colocviul de admitere la doctorat – la școlile doctorale, conform programului afişat la Şcolile doctorale şi la CSUD, precum şi pe pagina web a acestora; Rezultatele concursului de admitere se afișează la avizierul școlilor doctorale și pe pagina web cel târziu a doua zi după admitere

20-21 septembrie 2023

4

Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat

22 septembrie 2023

5

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații

25 septembrie 2023

6

Confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariat SUD a actelor doveditoare);

26-28 septembrie 2023

7

Înmatricularea studenților-doctoranzi, prin Decizie a Rectorului emisă în baza hotărârii CSUD.

 01 octombrie 2023

 Calendar organizare Colocvii de Admitere - pe domenii de doctorat - Sesiunea Septembrie 2023

 

Nr. Crt.

Școala Doctorală

Domeniul de doctorat

Data

Ora

Sala

1.        

ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE

Filologie

21.09.2023

14

Universitatea din Oradea, Campus Central, pav. C, Sala C10  

Teologie

 

 

20.09.2023 Susţinerea probei orale la disciplina Teologie Dogmatică 

10

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, pav. E, Sala E208

 

20.09.2023 Susţinerea probei orale de admitere la disciplina de specialitate

15

21.09.2023 Susţinerea Proiectului de cercetare 9
Muzică  20.09.2023  11

Universitatea din Oradea, 

Facultatea de Arte ,

Clădirea CM, Sala 201

21.09.2023   11

2.        

GEOGRAFIE

Geografie

20.09.2023

 16

 Universitatea din Oradea, 

Facultatea de Geografie, Turism și Sport, pavilionul C, etaj II, sala C210

3.        

ISTORIE

Istorie

20.09.2023

12

Universitatea din Oradea,

 Biblioteca Universității din Oradea, et. III 

4.        

SOCIOLOGIE

Sociologie

21.09.2023

10 

 Universitatea din Oradea

Facultatea de Științe Socio Umane, 

Clădirea Practipass, Sala Practipas, 

5.        

ȘTIINȚE BIOMEDICALE

Biologie

21.09.2023  11 

Universitatea din Oradea, 

Clădire Geotermal, etaj II, Sala L 207

Farmacie

19.09.2023

16

Universitatea din Oradea

Facultatea de Medicină și Farmacie, str. Nicolae Jiga, nr. 29, sala F 1

Medicină

20.09.2023 

 13

Universitatea din Oradea

Facultatea de Medicină și Farmacie, Str. Piața 1 Decembrie nr. 10, Sala M 2

Medicină dentară

20.09.2023

10

Universitatea din Oradea

Facultatea de Medicină și Farmacie, Str. Piața 1 Decembrie nr. 10, Sala M 2

6.        

ȘTIINȚE ECONOMICE

Administrarea afacerilor

20.09.2023 

 14

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, Sala F 005

Economie

20.09.2023 

10 

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, Sala F 005

Finanțe

20.09.2023

10 

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, Sala F 002

7.        

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

Agronomie

20.09.2023 

 10

Universitatea din Oradea

Facultatea de Protecția Mediului, B-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Laborator Știința solului,  sala S18

Inginerie electrică

20.09.2023

 10

Universitatea din Oradea

Campus Central, pav. A, etaj II, sala A 203

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

20.09.2023

10

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, pav. V, Sala V 214C

Inginerie energetică

21.09.2023

10

Universitatea din Oradea

Campus Central, pav. A, etaj I, Sala A 107 

Inginerie industrială

20.09.2023 

10 

Universitatea din Oradea,

Campus Central, pav. V 2, sala V2-03 

Inginerie și management

20.09.2023

14

Universitatea din Oradea,

Campus Central, pav. V 2, sala V2-07

Matematică

20.09.2023

11

Universitatea din Oradea

Campus Central, pav. C, sala C 209

 

AN UNIV. 2021/2022  - Semestul II 

 FACULTATEA DE LITERE

PLANIFICARE COMPETENŢE LINGVISTICE (LINK)

Contact informaţii şi înscrieri: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 Calendar Cadru Organizare Admitere Studii Universitare de Doctorat și Programe Postdoctorale - Sesiunea Septembrie 2022 

Nr. crt.

Activitate

Perioada de desfășurare a activității

1

Înscrierea şi susţinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere, conform programului afişat la Decanat şi la SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat (http://litere.uoradea.ro/centru-limbi-moderne/certificate.html );

PLANIFICARE COMPETENŢE LINGVISTICE

Contact informaţii şi înscrieri: 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Conform programului afișat la Decanatul Facultății de Litere și la SSUD, respectiv pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat

2

Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4;

01-19 septembrie 2022

3

Colocviul de admitere la doctorat – la școlile doctorale, conform programului afişat la Şcolile doctorale şi la CSUD, precum şi pe pagina web a acestora; Rezultatele concursului de admitere se afișează la avizierul școlilor doctorale și pe pagina web cel târziu a doua zi după admitere

20-21 septembrie 2022

4

Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat

24 de ore de la afişarea rezultatelor (zile lucrătoare)

5

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații

24 de ore de la depunerea contestațiilor (zile lucrătoare)

6

Confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariat SUD a actelor doveditoare);

26-28 septembrie 2022

7

Înmatricularea studenților-doctoranzi, prin Decizie a Rectorului emisă în baza hotărârii CSUD.

 01 octombrie 2022

Calendar organizare Colocvii de Admitere - pe domenii de doctorat - Sesiunea Septembrie 2022

Nr. Crt.

Școala Doctorală

Domeniul de doctorat

Data

Ora

Sala

1.        

ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE

Filologie

21.09.2022

14

Universitatea din Oradea, Campus Central, pav. C, Sala C10  

Teologie

20.09.2022 Susţinerea probei orale la disciplina Teologie Dogmatică 

10

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, pav. E, Sala E208

20.09.2022 Susţinerea probei orale de admitere la disciplina de specialitate

15

21.09.2022 Susţinerea Proiectului de cercetare 9

2.        

GEOGRAFIE

Geografie

20.09.2022 

10

 Universitatea din Oradea, 

Facultatea de Geografie, Turism și Sport, pavilionul C, etaj II, sala C210

3.        

ISTORIE

Istorie

20.09.2022

12

Universitatea din Oradea,

 Biblioteca Universității din Oradea, et. III 

4.        

SOCIOLOGIE

Sociologie

21.09.2022 

10 

 Universitatea din Oradea

Facultatea de Științe Socio Umane, 

Clădirea Practipass, Sala Practipas, 

5.        

ȘTIINȚE BIOMEDICALE

Biologie

21.09.2022 

12

Universitatea din Oradea, 

Clădire Geotermal, etaj II, Sala L 207

Farmacie

20.09.2022

11

Universitatea din Oradea

Facultatea de Medicină și Farmacie, str. Nicolae Jiga, nr. 29, sala F 1

Medicină

20.09.2022 

 14

Universitatea din Oradea

Facultatea de Medicină și Farmacie, Str. Piața 1 Decembrie nr. 10, Sala M 1

6.        

ȘTIINȚE ECONOMICE

Administrarea afacerilor

20.09.2022 

 13

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, Sala F 005

Economie

20.09.2022 

10 

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, Sala F 005

Finanțe

20.09.2022

10 

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, Sala F 002

7.        

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

Agronomie

20.09.2022 

 9

Universitatea din Oradea

Facultatea de Protecția Mediului, B-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Laborator Știința solului,  sala S18

Inginerie electrică

20.09.2022

 9

Universitatea din Oradea

Campus Central, pav. A, etaj II, sala A 203

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

20.09.2022

10

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, pav. V, Sala V 214C

Inginerie energetică

21.09.2022

9

Universitatea din Oradea

Campus Central, pav. A, etaj I 

Inginerie industrială

20.09.2022 

11 

Universitatea din Oradea,

Campus Central, pav. V 2, sala V2-03 

Inginerie și management

20.09.2022

14

Universitatea din Oradea,

Campus Central, pav. V 2, sala V2-07

Matematică

21.09.2022

10,30

Universitatea din Oradea

Campus Central, pav. C, sala C 209

 

Calendar organizare teste competențe lingvistice - Sesiunea Septembrie 2021

Limba străină Data  Ora Locația
Limba Engleză 02 Septembrie 2021 14:00 Pav. C. - Facultatea de Litere
07 Septembrie 2021 17:00 Pav. C. - Facultatea de Litere
15 Septembrie 2021 17:00

On line,  înscrieri la adresa de e-mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

până la data de 14 Septembrie, ora 14:00

Limba Franceză     Pav. C. - Facultatea de Litere
    Pav. C. - Facultatea de Litere
Limba Germană     Pav. C. - Facultatea de Litere
    Pav. C. - Facultatea de Litere

v

TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ

Data: 15 Septembrie 2021, Ora 17, On-Line

Înscrieri la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  până la data de 14 Septembrie, ora 14:00

 

Calendar Cadru Organizare Admitere Studii Universitare de Doctorat și Programe Postdoctorale - Sesiunea Septembrie 2020

Calendar organizare colocvii de admitere - pe domenii de doctorat - Sesiunea Septembrie 2020

 

 

 

×

Meniu


TOP