Universitatea din Oradea

 SESIUNEA II - ADMITERE LA DOMENIUL DE DOCTORAT FARMACIE - SEPTEMBRIE 2022

INSCRIERI: 21.09.2022-22.09.2022 - La Secretariat S.U.D., Clădirea Bibliotecii Universității Din Oradea, Et. IV.

COLOCVIU DE ADMITERE: 23.09.2022, ORA 8,30, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie, str. Nicolae Jiga, nr. 29, sala F 1

 

 

Calendar Cadru Organizare Admitere Studii Universitare de Doctorat  - Sesiunea Septembrie 2022 

Nr. crt.

Activitate

Perioada de desfășurare a activității

1

Înscrierea şi susţinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere, conform programului afişat la Decanat şi la SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat (https://doctorat.uoradea.ro/ro/admitere/calendar-cadru-admitere-s-u-d );

Conform programului afișat la Decanatul Facultății de Litere și la SSUD, respectiv pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat

2

Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4;

01-19 septembrie 2022

3

Colocviul de admitere la doctorat – la școlile doctorale, conform programului afişat la Şcolile doctorale şi la CSUD, precum şi pe pagina web a acestora; Rezultatele concursului de admitere se afișează la avizierul școlilor doctorale și pe pagina web cel târziu a doua zi după admitere

20-21 septembrie 2022

4

Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat

24 de ore de la afişarea rezultatelor (zile lucrătoare)

5

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații

24 de ore de la depunerea contestațiilor (zile lucrătoare)

6

Confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariat SUD a actelor doveditoare);

26-28 septembrie 2022

7

Înmatricularea studenților-doctoranzi, prin Decizie a Rectorului emisă în baza hotărârii CSUD.

 01 octombrie 2022

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA - FACULTATEA DE LITERE

PLANIFICARE COMPETENŢE LINGVISTICE (LINK)

Contact informaţii şi înscrieri: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

AN UNIV. 2021/2022  - Semestul II 

LIMBA ROMANA - cu prezența fizică la Facultatea de Litere

15.03. ora 1700

05.04. ora 1700

03.05. ora 1700

24.05. ora 1700

14.06. ora 1700

05.07. ora 1700

09.09. ora 1000

20.09. ora 900

  LIMBA ENGLEZA - online

10.03, 24.03 - ora 1400

7.04, 21.04 - ora 1400

5.05, 19.05 - ora 1400

2.06, 16.06 - ora 1400

7.07, 14.07 - ora 1400   

01.09.2022, ora 1400

15.09.2022, ora 1400 

LIMBA GERMANĂ - online

 Prima și ultima zi de MARȚI a fiecărei luni – ora 1700 

LIMBA FRANCEZĂ - online

06.09.2022- ora 1000

20.09.2022- ora 1000 

  

 

Calendar Cadru Organizare Admitere Studii Universitare de Doctorat și Programe Postdoc torale - Sesiunea Septembrie 2022 

Calendar organizare Colocvii de Admitere - pe domenii de doctorat - Sesiunea Septembrie 2022

Nr. Crt.

Școala Doctorală

Domeniul de doctorat

Data

Ora

Sala

1.        

ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE

Filologie

21.09.2022

14

Universitatea din Oradea, Campus Central, pav. C, Sala C10  

Teologie

20.09.2022 Susţinerea probei orale la disciplina Teologie Dogmatică 

10

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, pav. E, Sala E208

20.09.2022 Susţinerea probei orale de admitere la disciplina de specialitate

15

21.09.2022 Susţinerea Proiectului de cercetare 9

2.        

GEOGRAFIE

Geografie

20.09.2022 

10

 Universitatea din Oradea, 

Facultatea de Geografie, Turism și Sport, pavilionul C, etaj II, sala C210

3.        

ISTORIE

Istorie

20.09.2022

12

Universitatea din Oradea,

 Biblioteca Universității din Oradea, et. III 

4.        

SOCIOLOGIE

Sociologie

21.09.2022 

10 

 Universitatea din Oradea

Facultatea de Științe Socio Umane, 

Clădirea Practipass, Sala Practipas, 

5.        

ȘTIINȚE BIOMEDICALE

Biologie

21.09.2022 

12

Universitatea din Oradea, 

Clădire Geotermal, etaj II, Sala L 207

Farmacie

20.09.2022

11

Universitatea din Oradea

Facultatea de Medicină și Farmacie, str. Nicolae Jiga, nr. 29, sala F 1

Medicină

20.09.2022 

 14

Universitatea din Oradea

Facultatea de Medicină și Farmacie, Str. Piața 1 Decembrie nr. 10, Sala M 1

6.        

ȘTIINȚE ECONOMICE

Administrarea afacerilor

20.09.2022 

 13

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, Sala F 005

Economie

20.09.2022 

10 

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, Sala F 005

Finanțe

20.09.2022

10 

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, Sala F 002

7.        

ȘTIINȚE INGINEREȘTI

Agronomie

20.09.2022 

 9

Universitatea din Oradea

Facultatea de Protecția Mediului, B-dul. Gen. Magheru, nr. 26, Laborator Știința solului,  sala S18

Inginerie electrică

20.09.2022

 9

Universitatea din Oradea

Campus Central, pav. A, etaj II, sala A 203

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

20.09.2022

10

Universitatea din Oradea, 

Campus Central, pav. V, Sala V 214C

Inginerie energetică

21.09.2022

9

Universitatea din Oradea

Campus Central, pav. A, etaj I 

Inginerie industrială

20.09.2022 

11 

Universitatea din Oradea,

Campus Central, pav. V 2, sala V2-03 

Inginerie și management

20.09.2022

14

Universitatea din Oradea,

Campus Central, pav. V 2, sala V2-07

Matematică

21.09.2022

10,30

Universitatea din Oradea

Campus Central, pav. C, sala C 209

 

Calendar organizare teste competențe lingvistice - Sesiunea Septembrie 2021

Limba străină Data  Ora Locația
Limba Engleză 02 Septembrie 2021 14:00 Pav. C. - Facultatea de Litere
07 Septembrie 2021 17:00 Pav. C. - Facultatea de Litere
15 Septembrie 2021 17:00

On line,  înscrieri la adresa de e-mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

până la data de 14 Septembrie, ora 14:00

Limba Franceză     Pav. C. - Facultatea de Litere
    Pav. C. - Facultatea de Litere
Limba Germană     Pav. C. - Facultatea de Litere
    Pav. C. - Facultatea de Litere

v

TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ

Data: 15 Septembrie 2021, Ora 17, On-Line

Înscrieri la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  până la data de 14 Septembrie, ora 14:00

 

Calendar Cadru Organizare Admitere Studii Universitare de Doctorat și Programe Postdoctorale - Sesiunea Septembrie 2020

Calendar organizare colocvii de admitere - pe domenii de doctorat - Sesiunea Septembrie 2020

 

 

 

×

Meniu


TOP