Universitatea din Oradea

I.O.S.U.D.-Universitatea din Oradea

Este o instituție de învățământ superior acreditată să organizeze studii universitare de doctorat în 18 domenii de doctorat, organizate în 7 Şcoli doctorale, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma cu frecvenţă redusă.

Programele de studii universitare de doctorat funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională şi îndeplinesc criteriile de calitate impuse prin reglementările naţionale. Actualmente, în cadrul Universităţii din Oradea funcţionează 7 Şcoli Doctorale aflate în structura facultăților care care gestionează cele 20 domenii de doctorat, după cum urmează:

  1. Școala Doctorală de Științe Umaniste și Arte – domeniile de doctorat Filologie, Muzică și Teologie, în cadrul Facultății de Litere;
  2. Școala Doctorală de Geografie – domeniul de doctorat Geografie, în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport;
  3. Școala Doctorală de Istorie – domeniul de doctorat Istorie, în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării;
  4. Școala Doctorală de Sociologie – domeniul de doctorat Sociologie, în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane;
  5. Școala Doctorală de Științe Biomedicale – domeniile de doctorat Biologie, Farmacie, Medicină și Medicină dentară, în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie;
  6. Școala Doctorală de Științe Economice – Domeniile de doctorat Administrarea afacerilor, Economie, Finanțe, în cadrul Facultății de Științe Economice;
  7. Școala Doctorală de Științe Inginerești – domeniile de doctorat Agronomie, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Inginerie energetică, Inginerie industrială, Inginerie și management, Matematică, în cadrul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică.
×

Meniu


TOP