Universitatea din Oradea

ADMITERE - SEPTEMBRIE 2022

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023

Repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2022-2023

Nr. Crt. Școala Doctorală Domeniul de doctorat

Cifra de școlarizare

(4+5+6)

Număr locuri cu taxă Număr locuri bugetate  FĂRĂ bursă Număr locuri bugetate  CU   bursă
0. 1. 2.

3.

4. 5. 6.
1. ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE Filologie  3   3    0 
Teologie  15  14  0
Muzică*  9  9  0
2. GEOGRAFIE Geografie  10  9  0 1
3. ISTORIE Istorie  15  14  1 0
4. SOCIOLOGIE Sociologie  7  6  1 0
5. ȘTIINȚE BIOMEDICALE Biologie  4  4  0 0
Farmacie  14   12   1  1 
Medicină  15   13   0  2
Medicină dentară*  9   9   0  0
6. ȘTIINȚE ECONOMICE Administrarea afacerilor  10  9  1  0
Economie  10  10  0   0
Finanțe  1  1  0   0
7. ȘTIINȚE INGINEREȘTI Agronomie  10  9   0    1
Inginerie Electrică   6   6  0   0
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale   2    2   0  0 
Inginerie Energetică  5   5   0  0 
Inginerie Industrială  15   13   1  1 
Inginerie și Management  10  9  0  1
Matematică  8  7   0   1
                                      Rromi       5   
  Total  183  164 10   9

* Cifra de școlarizare este valabilă doar cu condiția acreditării programului de studii universitare de doctorat.

 

ADMITERE - SEPTEMBRIE 2021

Lista conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD-Universitatea din Oradea

Oferta educațională a IOSUD - Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2021-2022

 STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT:

Nr. Crt. Școala Doctorală Domeniul de doctorat

Cifra de școlarizare

(4+5+6)

Număr locuri cu taxă Număr locuri bugetate fără bursă Număr locuri bugetate cu bursă
1. ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE Filologie 3 3 0 0
Teologie 15 14 0 1
2. GEOGRAFIE Geografie 7 1 0
3. ISTORIE Istorie 12 11 1
4. SOCIOLOGIE Sociologie 1 0 1
5. ȘTIINȚE BIOMEDICALE Biologie 4 3 0 1
Farmacie 10 9 1 0
Medicină 22 19 1 2
6. ȘTIINȚE ECONOMICE Administrarea afacerilor 1 1 0 0
Economie 10 9 1 0
Finanțe 4 3 0 1
7. ȘTIINȚE INGINEREȘTI Agronomie 6 6 0 0
Inginerie Electrică 4 1 1
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 2 2 0 0
Inginerie Energetică 3 3 0 0
Inginerie Industrială 6 1 0
Inginerie și Management 5 3  1  1
Matematică 3 2 0 1
                                      Rromi 3  0 3 0
  Total 121 101 10 10

 STUDII POSTUNIVERSITARE DE CERCETARE AVANSATĂ:

Studiile postuniversitare de cercetare avansată se organizează la domeniile unde există solicitări, la forma de învățământ FR cu taxă., în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor posdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității din Oradea - word / pdf

 

 

ADMITERE - SEPTEMBRIE 2020

Oferta educațională a IOSUD - Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2020-2021

Suplimentare cifră de școlarizare Școala Doctorală de Științe Economice

×

Meniu


TOP