Universitatea din Oradea

Oferta educațională a IOSUD - Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2019-2020

Repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2019-2020

Nr. Crt. Școala Doctorală Domeniul de doctorat

Cifra de școlarizare

(4+5+6)

Număr locuri cu taxă Număr locuri bugetate fără bursă Număr locuri bugetate cu bursă
0 1 2 3 4 5 6
1. FILOLOGIE Filologie 5 0 1
Teologie 15 13  1 1
2. GEOGRAFIE Geografie 12 11 
3. ISTORIE Istorie 16 15  1
4. SOCIOLOGIE Sociologie 20 19  0 1
5. ȘTIINȚE BIOMEDICALE Biologie 10 10  0 0
Farmacie 40 39 1 0
Medicină 70 67 0 3
6. ȘTIINȚE ECONOMICE Administrarea afacerilor 3 0 0
Economie 12 11 1 0
Finanțe 15 14 1 0
7. ȘTIINȚE INGINEREȘTI Agronomie 8 7 1 0
Inginerie Electrică 10 10  0 0
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 5 4 1 0
Inginerie Energetică 5 4 0 1
Inginerie Industrială 16 14  1 1
Inginerie și Management 8 7 1
Matematică 6 5 1 0
  TOTAL  271 252 9 10

 

×

Meniu


TOP