Universitatea din Oradea

Lista conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD-Universitatea din Oradea

Oferta educațională a IOSUD - Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2020-2021

Suplimentare cifră de școlarizare Școala Doctorală de Științe Economice

Nr. Crt. Școala Doctorală Domeniul de doctorat

Cifra de școlarizare

(4+5+6)

Număr locuri cu taxă Număr locuri bugetate fără bursă Număr locuri bugetate cu bursă
0 1 2 3 4 5 6
1. FILOLOGIE Filologie 3 3 0 0
Teologie 20 19  1 0
2. GEOGRAFIE Geografie 10
3. ISTORIE Istorie 15 14  0
4. SOCIOLOGIE Sociologie 1 0 1
5. ȘTIINȚE BIOMEDICALE Biologie 6 1 0
Farmacie 18 16 0 2
Medicină 66 62 2 2
6. ȘTIINȚE ECONOMICE Administrarea afacerilor 3 2 0 1
Economie 11 10 1 0
Finanțe 7 7 0 0
7. ȘTIINȚE INGINEREȘTI Agronomie 7 6 0 1
Inginerie Electrică 4 0 1
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 5 5 0 0
Inginerie Energetică 5 5 0 0
Inginerie Industrială 12 10  1 1
Inginerie și Management 9 8 0
Matematică 2 2 0 0
  Rromi     2  
  Total 206 186 10 10

 

×

Meniu


TOP