Oferta educațională a IOSUD - Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2019-2020

Nr. Crt. Școala Doctorală Domeniul de doctorat

Cifra de școlarizare

(4+5+6)

Număr locuri cu taxă* Număr locuri bugetate fără bursă* Număr locuri bugetate cu bursă*
0 1 2 3 4 5 6
1. FILOLOGIE Filologie 5      
Teologie 15      
2. GEOGRAFIE Geografie 12      
3. ISTORIE Istorie 16      
4. SOCIOLOGIE Sociologie 20      
5. ȘTIINȚE BIOMEDICALE Biologie 10      
Farmacie 40      
Medicină 70      
6. ȘTIINȚE ECONOMICE Administrarea afacerilor 3      
Economie 12      
Finanțe 15      
7. ȘTIINȚE INGINEREȘTI Agronomie 8      
Inginerie Electrică 10      
Inginerie Energetică 5      
Inginerie Industrială 16      
Inginerie și Management 8      
Matematică 6      
  TOTAL   271      

 *Numărul de locuri scoase la concurs, diferențiat din punctul de vedere al finanțării, se va completa după alocarea, de către MEN, a locurilor bugetate.

×

TOP