Universitatea din Oradea

ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- SEPTEMBRIE 2024

 Cifra de școlarizare și Numărul de granturi doctorale finanțate de la bugetul de stat pentru anul universitar 2024-2025 -HS nr.09/27.06.2024:

Nr. Crt. Școala Doctorală Domeniul de doctorat

Cifra de școlarizare

(4+5+6)

Număr locuri cu taxă Număr locuri bugetate  FĂRĂ bursă Număr locuri bugetate  CU   bursă
0. 1. 2.

3.

4. 5. 6.
1.

ȘTIINȚE 

INTERDISCIPLINARE

Filologie - - - -
Teologie 5 3 1 1
Muzică 10 10 0 0
2. GEOGRAFIE, ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI KINETOTERAPIE Geografie 8 7 1 0
Știința sportului și educației fizice 6 5 1 0
3. ISTORIE Istorie 16 15 1 0
4. SOCIOLOGIE Sociologie 10 9 1 0
5. ȘTIINȚE BIOMEDICALE Biologie 4  0  1
Farmacie 8 0 1
Medicină 67  63   4
Medicină dentară 11  10   0  1
6. ȘTIINȚE ECONOMICE Administrarea afacerilor 18   16  1
Economie  17  16  1
Finanțe  11  10 1
7. ȘTIINȚE INGINEREȘTI Agronomie  5  5  0
Inginerie Electrică  7  0
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale  4  0
Inginerie Energetică  2  0
Inginerie Industrială  11  10  1  0
Inginerie și Management  6  5  0  1
Matematică  4  1  0
                                      Rromi  4  4  0
  Români de pretutindeni   3  0  2  1
  Total  238  210  14  14

 

 

ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- SEPTEMBRIE 2023

Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024

Numărul de granturi doctorale finanțate de la bugetul de stat pentru românii de pretutindeni pentru anul universitar 2023-2024

Repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2023-2024

Nr. Crt. Școala Doctorală Domeniul de doctorat

Cifra de școlarizare

(4+5+6)

Număr locuri cu taxă Număr locuri bugetate  FĂRĂ bursă Număr locuri bugetate  CU   bursă
0. 1. 2.

3.

4. 5. 6.
1. ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE Filologie 3 3
Teologie 5 3 1
Muzică 16 15 
2. GEOGRAFIE Geografie 8 7
3. ISTORIE Istorie 12 11 0
4. SOCIOLOGIE Sociologie 6 5
5. ȘTIINȚE BIOMEDICALE Biologie 4 4
Farmacie 14 11
Medicină 18 14 2
Medicină dentară 10
6. ȘTIINȚE ECONOMICE Administrarea afacerilor 20 19  1
Economie 20 19 1
Finanțe 10 10 0 0
7. ȘTIINȚE INGINEREȘTI Agronomie 5
Inginerie Electrică
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 3
Inginerie Energetică 8 7 0 1
Inginerie Industrială 12 10  1 1
Inginerie și Management 6 1 0
Matematică 2
                                      Rromi 2 0 2 0
  Români de pretutindeni 8 se candidează pe locurile alocate cetățenilor români 2 6
  Total  196  164  15  18

 

 

ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- SEPTEMBRIE 2022

 Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023

Repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2022-2023

Nr. Crt. Școala Doctorală Domeniul de doctorat

Cifra de școlarizare

(4+5+6)

Număr locuri cu taxă Număr locuri bugetate fără bursă Număr locuri bugetate cu bursă
1. ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE Filologie 3 3 0 0
Teologie 15 14 0 1
Muzică* 9 9 0 0
2. GEOGRAFIE Geografie 10 0 1
3. ISTORIE Istorie 15 14 0
4. SOCIOLOGIE Sociologie 7 1 0
5. ȘTIINȚE BIOMEDICALE Biologie 4 4 0 0
Farmacie 14 12 1 1
Medicină 15 13 0 2
Medicină dentară* 9 9 0 0
6. ȘTIINȚE ECONOMICE Administrarea afacerilor 10 9 1 0
Economie 10 10 0 0
Finanțe 1 1 0 0
7. ȘTIINȚE INGINEREȘTI Agronomie 10 9 0 1
Inginerie Electrică 6 0 0
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 2 2 0 0
Inginerie Energetică 5 5 0 0
Inginerie Industrială 15 13 1 1
Inginerie și Management 10 9  0  1
Matematică 8 7 0 1
                                      Rromi 0  0 5 0
  Total 183 164 10 9

 * Cifra de școlarizare este valabilă doar cu condiția acreditării programului de studii univeritare de doctorat

 

 

ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT- SEPTEMBRIE 2021

Lista conducătorilor de doctorat din cadrul IOSUD-Universitatea din Oradea

Oferta educațională a IOSUD - Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2021-2022

 STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT:

Nr. Crt. Școala Doctorală Domeniul de doctorat

Cifra de școlarizare

(4+5+6)

Număr locuri cu taxă Număr locuri bugetate fără bursă Număr locuri bugetate cu bursă
1. ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTE Filologie 3 3 0 0
Teologie 15 14 0 1
2. GEOGRAFIE Geografie 7 1 0
3. ISTORIE Istorie 12 11 1
4. SOCIOLOGIE Sociologie 1 0 1
5. ȘTIINȚE BIOMEDICALE Biologie 4 3 0 1
Farmacie 10 9 1 0
Medicină 22 19 1 2
6. ȘTIINȚE ECONOMICE Administrarea afacerilor 1 1 0 0
Economie 10 9 1 0
Finanțe 4 3 0 1
7. ȘTIINȚE INGINEREȘTI Agronomie 6 6 0 0
Inginerie Electrică 4 1 1
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 2 2 0 0
Inginerie Energetică 3 3 0 0
Inginerie Industrială 6 1 0
Inginerie și Management 5 3  1  1
Matematică 3 2 0 1
                                      Rromi 3  0 3 0
  Total 121 101 10 10

 STUDII POSTUNIVERSITARE DE CERCETARE AVANSATĂ:

Studiile postuniversitare de cercetare avansată se organizează la domeniile unde există solicitări, la forma de învățământ FR cu taxă., în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor posdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității din Oradea - word / pdf

 

 

ADMITERE - SEPTEMBRIE 2020

Oferta educațională a IOSUD - Universitatea din Oradea pentru anul universitar 2020-2021

Suplimentare cifră de școlarizare Școala Doctorală de Științe Economice

×

Meniu


TOP