Universitatea din Oradea

Activitatea în cadrul I.O.S.U.D.-Universitatea din Oradea

Este coordonată de către Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (C.S.U.D.). Şcolile Doctorale sunt structuri similare departamentelor fiind constituite în cadrul facultăților care gestionează domeniile de doctorat. Structura care coordonează activitatea Școlilor Doctorale este Consiliul Școlii Doctorale (CSD), condus de către un director. Activitatea de secretariat se desfășoară în cadrul Secretariatului Studiilor Univesitare de Doctorat (SSUD) compus dintr-un secretar șef și secretari. CSUD, CSD și SSUD sunt coordonate de către directorul CSUD.

 

 

×

Meniu


TOP