Universitatea din Oradea

 THE FULBRIGHT STUDENT AWARD TO THE UNITED STATES 2022-2023

Competiția de burse Fulbright Student pentru studii de master sau pentru cercetare doctorală, în anul academic 2022-2023

AFIȘFLYER INFORMARE - ADRESA;   INFORMARE - LINK

 

CALENDARUL DEPUNERII DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ÎN VEDEREA OBȚINERII  BURSEI DOCTORALE DIN VENITURI PROPRII  -

anul universitar 2020-2021

16.11.2020 - 20.11.2020 ora 16 – DEPUNEREA DOSARELOR LA SECRETARIATUL CSUD

23.11.2020 – 24.11.2020 – ÎNTÂLNIREA COMISIEI DE BURSE (LA NIVELUL ȘCOLILOR DOCTORALE) PENTRU EVALUAREA DOSARELOR.

25.11.2020  – AFIȘAREA LISTEI NOMINALE CU CANDIDAȚII PROPUȘI PENTRU BURSE DOCTORALE

26.11.2020 - DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAȚII

27.11.2020 - AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea

Formular cerere

 REPARTIZARE BURSE DIN VENITURI PROPRII – ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Domeniul de doctorat: Agronomie – 2 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

Domeniul de doctorat: Administrarea afacerilor – 1 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiar

Domeniul de doctorat: Biologie – 1 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiar

Domeniul de doctorat: Economie – 5 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

Domeniul de doctorat: Finanțe – 3 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

Domeniul de doctorat: Farmacie – 5 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

Domeniul de doctorat: Filologie – 1 - Criterii acordare burse - Proces verbal redistribuire burse

Domeniul de doctorat: Geografie – 4 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

Domeniul de doctorat: Istorie  – 4 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

Domeniul de doctorat: Inginerie Electrică – 1 - Criterii acordare burse - Proces Verbal redistribuire burse

Domeniul de doctorat: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale  – 1 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiar

Domeniul de doctorat: Inginerie Energetică – 1 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiar

Domeniul de doctorat: Inginerie Industrială – 2 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

Domeniul de doctorat: Inginerie și Management – 1 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiar

Domeniul de doctorat: Matematică – 1 - Criterii acordare burse - Proces  Verbal redistribuire burse

Domeniul de doctorat: Medicină – 27 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

Domeniul de doctorat: Sociologie – 5 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

Domeniul de doctorat: Teologie  – 2 - Criterii acordare burse - Proces Verbal desemnare beneficiari

 

 

 

CALENDARUL DEPUNERII DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ÎN VEDEREA OBȚINERII  BURSEI DOCTORALE DIN VENITURI PROPRII  -

anul universitar 2019-2020 - SERIA A II A - Redistribuirea burelor care nu au fost alocate

19.11.2019 - 21.11.2019 ora 16 – DEPUNEREA DOSARELOR LA SECRETARIATUL CSUD

22.11.2019 – ÎNTÂLNIREA COMISIEI DE BURSE (LA NIVELUL ȘCOLILOR DOCTORALE) PENTRU EVALUAREA DOSARELOR.

25.11.2019, ORELE 16 – AFIȘAREA LISTEI NOMINALE CU CANDIDAȚII PROPUȘI PENTRU BURSE DOCTORALE

26.11.2019 - DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAȚII

27.11.2019 - AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

Formular cerere

Domeniul de doctorat: Administrarea afacerilor – 1 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Istorie  – 1 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Inginerie și management - 1 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Inginerie industrială - 1 - Proces Verbal acordare burse

 

CALENDARUL DEPUNERII DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ÎN VEDEREA OBȚINERII  BURSEI DOCTORALE DIN VENITURI PROPRII  -

anul universitar 2019-2020

30.10.2019 - 08.11.2019 ora 12 – DEPUNEREA DOSARELOR LA SECRETARIATUL CSUD

11.11.2019 – 12.11.2019 – ÎNTÂLNIREA COMISIEI DE BURSE (LA NIVELUL ȘCOLILOR DOCTORALE) PENTRU EVALUAREA DOSARELOR.

13.11.2019, ORELE 14 – AFIȘAREA LISTEI NOMINALE CU CANDIDAȚII PROPUȘI PENTRU BURSE DOCTORALE

14.11.2019 - DEPUNEREA EVENTUALELOR CONTESTAȚII

15.11.2019 - AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

Formular cerere

 REPARTIZARE BURSE DIN VENITURI PROPRII – ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Domeniul de doctorat: Agronomie – 2 - Proces verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Administrarea afacerilor – 0

Domeniul de doctorat: Biologie – 2 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Economie – 4 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Finanțe – 3 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Farmacie – 3 - Proces verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Filologie – 3 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Geografie – 4 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Istorie  – 3 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Inginerie Electrică – 1 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale  – 0

Domeniul de doctorat: Inginerie Energetică – 2 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Inginerie Industrială – 2 - Proces verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Inginerie și Management – 2 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Matematică – 0

Domeniul de doctorat: Medicină – 25 - Proces verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Sociologie – 8 - Proces Verbal acordare burse

Domeniul de doctorat: Teologie  – 3 - Proces Verbal acordare burse

Scoala Doctorală de Istorie - Metodologia de acordare a burselor doctorale din veniturile proprii ale Universității din Oradea

Scoala Doctorală de Sociologie - Metodologia de acordare a burselor doctorale din veniturile proprii ale Universității din Oradea

Școala Doctorală de Științe Economice - Metodologia de acordare a burselor doctorale din veniturile proprii ale Universității din Oradea

Școala Doctorală de Științe Biomedicale - Domeniul de doctorat Biologie - Metodologia de acordare a burselor doctorale din veniturile proprii ale Universității din Oradea

Școala Doctorală de Științe Inginerești - Grila de evaluare a candidaților pentru acordarea burselor doctorale din veniturile proprii ale Universității din Oradea

Școala Doctorală de Filologie - Domeniul de doctorat Teologie - Metodologia de acordare a burselor doctorale din veniturile proprii ale Universității din Oradea

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL GERMAN DE SCHIMB ACADEMIC (DAAD) - ofertă atractivă de burse de cercetare în Germania pentru doctoranzi, tineri cercetători (postdoc) și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.
Sunt finanțate stagii de cercetare desfășurate în limba germană sau în limba engleză.
- Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetători (1-3 luni)
- Stagii de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători: de scurtă durată (1-6 luni)
Termenul limită de aplicare : 30.04.2019
Posterul poate fi descărcat accesând următorul link: https://www.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/ic-bukarest/stipendien/rumaenisch/daad_poster_forschung_april_2019.pdf


COMPETITIA: FULBRIGHT STUDENT, adresată studenților și doctoranzilor romani, pentru burse de masterat sau de cercetare doctorală (non-degree) în Statele Unite, în anul universitar 2020-2021,
Mai multe informații puteți găsi aici:
https://www.uoradea.ro/Surse+de+finan%C5%A3are

 

SUPLIMENTARE BURSE DOCTORALE DIN VENITURI PROPRII _HS nr. 42 din 18.12.2018 _Anexa 2
Repartizare pe domenii de doctorat:
Medicină – 5 burse  - Proces Verbal_desemnare beneficiari
Biologie – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar 
Geografie – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Istorie – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Inginerie industrială – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Sociologie – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Inginerie energetică - 1 bursă – rămasă nealocată din etapa I - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Inginerie și Management - 1 bursă – rămasă nealocată din etapa I - Proces Verbal_desemnare beneficiar

CALENDAR DEPUNERE DOSARE DE CANDIDATURĂ 

14.01.2019 - 28.01.2019 ora 10 – Depunerea dosarelor la Secretariat SUD
28.01.2019 - 29-01.2019 – Evaluarea dosarelor de catre Comisiile de atribuire a burselor - la nivelul Scolilor Doctorale
30.01.2019, ora 14 – Afisarea listei nominale cu candidatii propusi ca beneficiari
31.01.2019 - Depunerea eventualelor contestatii
01.02.2018 - Afisarea rezultatelor finale

Cerere solicitare burse 

Rezultatul evaluării dosarelor de candidatură depuse în vederea atribuirii burselor doctorale din venituri proprii, pentru anul universitar 2018-2019:

Școala Doctorală de Științe Inginerești - Domeniile de Doctorat Agronomie, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Industrială, Inginerie și Management;

Școala Doctorală de Științe Biomedicale - Domeniile de Doctorat Medicină, Farmacie, BiologieProces verbal al Comisiei de analiză a contestațiilor depuse la Secretariatul S.U.D. cu privire la alocarea burselor doctorale din venituri proprii la nivelul Școlii Doctorale de Științe Biomedicale, Domeniul de Doctorat Medicină

Școala Doctorală de Filologie - Domeniul de Doctorat FilologieProces verbal al Comisiei de analiză a contestațiilor depuse la Secretariatul S.U.D. cu privire la alocarea burselor doctorale din venituri proprii la nivelul Școlii Doctorale de Filologie)Teologie;

Școala Doctorală de Istorie - Domeniul de Doctorat IstorieMetodologia privind acordarea burselor doctorale din fonduri proprii la Școala Doctorală de Istorie

Școala Doctorală de Geografie - Domeniul de Doctorat Geografie;

Școala Doctorală de Sociologie - Domeniul de Doctorat Sociologie

Școala Doctorală de Științe Economice - Domeniul de Doctorat Economie.

Eventualele contestații se pot depune până la data de 02.11.2018, ora 14, la Secretariatul Studiilor Universiatre de Doctorat.

Anunț privind calendarul depunerii dosarelor de candidatură la o bursă doctorală din venituri proprii pentru 2018-2019Cerere aprobare bursă

×

Meniu


TOP