SERVICIUL GERMAN DE SCHIMB ACADEMIC (DAAD) - ofertă atractivă de burse de cercetare în Germania pentru doctoranzi, tineri cercetători (postdoc) și cadre didactice din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.
Sunt finanțate stagii de cercetare desfășurate în limba germană sau în limba engleză.
- Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetători (1-3 luni)
- Stagii de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători: de scurtă durată (1-6 luni)
Termenul limită de aplicare : 30.04.2019
Posterul poate fi descărcat accesând următorul link: https://www.daad.de/imperia/md/content/informationszentren/ic-bukarest/stipendien/rumaenisch/daad_poster_forschung_april_2019.pdf


COMPETITIA: FULBRIGHT STUDENT, adresată studenților și doctoranzilor romani, pentru burse de masterat sau de cercetare doctorală (non-degree) în Statele Unite, în anul universitar 2020-2021,
Mai multe informații puteți găsi aici:
https://www.uoradea.ro/Surse+de+finan%C5%A3are

 

SUPLIMENTARE BURSE DOCTORALE DIN VENITURI PROPRII _HS nr. 42 din 18.12.2018 _Anexa 2
Repartizare pe domenii de doctorat:
Medicină – 5 burse  - Proces Verbal_desemnare beneficiari
Biologie – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar 
Geografie – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Istorie – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Inginerie industrială – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Sociologie – 1 bursă - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Inginerie energetică - 1 bursă – rămasă nealocată din etapa I - Proces Verbal_desemnare beneficiar
Inginerie și Management - 1 bursă – rămasă nealocată din etapa I - Proces Verbal_desemnare beneficiar

CALENDAR DEPUNERE DOSARE DE CANDIDATURĂ 

14.01.2019 - 28.01.2019 ora 10 – Depunerea dosarelor la Secretariat SUD
28.01.2019 - 29-01.2019 – Evaluarea dosarelor de catre Comisiile de atribuire a burselor - la nivelul Scolilor Doctorale
30.01.2019, ora 14 – Afisarea listei nominale cu candidatii propusi ca beneficiari
31.01.2019 - Depunerea eventualelor contestatii
01.02.2018 - Afisarea rezultatelor finale

Cerere solicitare burse 

Rezultatul evaluării dosarelor de candidatură depuse în vederea atribuirii burselor doctorale din venituri proprii, pentru anul universitar 2018-2019:

Școala Doctorală de Științe Inginerești - Domeniile de Doctorat Agronomie, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Industrială, Inginerie și Management;

Școala Doctorală de Științe Biomedicale - Domeniile de Doctorat Medicină, Farmacie, BiologieProces verbal al Comisiei de analiză a contestațiilor depuse la Secretariatul S.U.D. cu privire la alocarea burselor doctorale din venituri proprii la nivelul Școlii Doctorale de Științe Biomedicale, Domeniul de Doctorat Medicină

Școala Doctorală de Filologie - Domeniul de Doctorat FilologieProces verbal al Comisiei de analiză a contestațiilor depuse la Secretariatul S.U.D. cu privire la alocarea burselor doctorale din venituri proprii la nivelul Școlii Doctorale de Filologie)Teologie;

Școala Doctorală de Istorie - Domeniul de Doctorat IstorieMetodologia privind acordarea burselor doctorale din fonduri proprii la Școala Doctorală de Istorie

Școala Doctorală de Geografie - Domeniul de Doctorat Geografie;

Școala Doctorală de Sociologie - Domeniul de Doctorat Sociologie

Școala Doctorală de Științe Economice - Domeniul de Doctorat Economie.

Eventualele contestații se pot depune până la data de 02.11.2018, ora 14, la Secretariatul Studiilor Universiatre de Doctorat.

Anunț privind calendarul depunerii dosarelor de candidatură la o bursă doctorală din venituri proprii pentru 2018-2019Cerere aprobare bursă

×

TOP