Universitatea din Oradea

Misiunea

Misiunea CSUD este aceea de a conduce IOSUD Universitatea din Oradea (art. 9 al.1 HG nr. 681/2011 modificat și completat prin HG nr.134/2016), prin:

 1. Stabilirea strategiei IOSUD;
 2. Elaborarea regulamentului instituțional de organizare si desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD;
 3. Aprobarea deciziilor privind înființarea si desființarea școlilor doctorale din cadrul IOSUD;
 4. Selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o scoală doctorală nou-înființată;
 5. Coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituită dintr-un parteneriat, potrivit contractului de parteneriat;
 6. Alte atribuții specifice, stabilite prin regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii, rezultă prin extrapolare și responsabilitățile în organizarea administrativă a desfășurării studiilor universitare de doctorat din cadrul instituției, cu atribuții în gestionarea activității studenților doctoranzi şi în promovarea proceselor de educație și de cercetare științifică specifice acestui ciclu de instruire academică.

Școlile doctorale de la nivelul IOSUD Universitatea din Oradea își propun ca misiune generarea şi transferarea cunoașterii către societate prin:

 • Formare academică, la cel mai înalt nivel de performanţă, a studentului doctorand cu scopul satisfacerii nevoii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a acestuia, dar şi a nevoii de forţă de muncă specializată a societăţii;
 • Promovarea excelenței în procesele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaștere către societatea românească, răspunzând astfel necesităţii de progres al acesteia.

 

Obiective

Obiectivul strategic al CSUD constă în îmbunătățirea calității studiilor doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea din Oradea, prin consolidarea școlilor doctorale existente dar și prin sprijinirea și promovarea a noi domenii de doctorat în cadrul IOSUD.

Din obiectivul strategic derivă următoarele obiective:

 1. Optimizarea și eficientizarea programelor de pregătire bazate pe studii avansate;
 2. Stimularea, dezvoltarea capacității și capabilităților de cercetare, concomitent cu promovarea de direcții de cercetare noi;
 3. Dezvoltarea resursei umane implicate la nivelul ciclului de studii de doctorat;
 4. Internaționalizare și creșterea vizibilității IOSUD Universitatea din Oradea la nivel național și internațional;
 5. Optimizarea activităților structurilor instituționale care deservesc IOSUD;
 6. Asigurarea unui stil de management participativ, transparent și performant.

Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale -2021varianta word

×

Meniu


TOP