Universitatea din Oradea

Admitere

          Fișă de înscriere la concursul de admitere -DOC/PDF

          Lista documente - dosar de admitere - PDF

          Declarație pe proprie răspundere privind finanțarea S.U.D. - DOC/PDF

          Declarație pe proprie răspundere privind parcurgerea a 2 programe de studii, concomitent - DOC/PDF

          Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal format pdf

          Proces verbal de admitere privind ierarhizarea candidaților/studenților - doctoranzi - DOC/PDF

Desfășurare și monitorizare activități în cadrul S.U.D.

        Contract de studii universitare de doctorat, valabil începând cu anul universitar 2023 - 2024 - PDF, Varinata în limba engleză

          Anexa - Standarde naționale minimale: Agronomie; Biologie; Administrarea Afacerilor; Economie; Farmacie;Filologie; Finanțe; Geografie;Inginerie Electrică; Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale; Inginerie Energetică; Inginerie Industrială; Inginerie și Management; Matematică; Istorie; Medicină; Medicină dentarăSociologie; MuzicăTeologie.

          Program de pregătire și rezultate bazat pe studii universitare avansate - DOC/PDF, Varianta în limba engleză

          Orarul activitatilor - Model de prezentare -DOC /PDF

          Cerere pentru susținerea proiectului de cercetare -DOC /PDF

          Proces verbal privind evaluarea proiectului de cercetare științifică -DOC /PDF

         Cerere pentru susținerea raportului științific de progres  - DOC/PDF

         Proces verbal privind evaluarea raportului științific de progres - DOC/PDF

         Repartizarea activităţilor didactice pentru studenţii – doctoranzi - DOC/PDF

 Formulare utilizate în cazul unor eventuale modificări intervenite în cadrul S.U.D.

          Cerere schimbare titlul tezei de doctorat - DOC/PDF

          Cerere schimbare conducător de doctorat - DOC/PDF

          Cerere pentru întrerupere/prelungirea/prelungirea cu perioada de grație a S.U.D. - DOC/PDF

Acordarea sprijinului financiar pentru diseminarea rezultatelor cercetării realizate de studenții doctoranzi din cadrul Universității din Oradea _FORMULARE

          Metodologia de gestionare a sumelor destinate diseminării rezultatelor cercetării de către studenții doctoranzi,  ANEXE - Varianta Word

Susținerea tezei de doctorat

         Cerere pentru susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare - DOC/PDF

         Avizul Școlii Doctorale privind verificarea antiplagiat - DOC/PDF

         Rezoluția conducătorului de doctorat privind Raportul de similitudine -  DOC/PDF

         Proces verbal privind susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare - DOC/PDF

         Propunere privind componența comisiei de analiză a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Model copertă teză de doctorat - DOC/PDF

         Declarația de autenticitate a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Cerere depunere teză de doctorat în vederea susținerii publice - DOC/PDF

         Cerere fixare dată susținere publică a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Declarație privind intenția de publicare/ acordul de difuzare a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Lista documentelor care trebuie depuse la SSUD, împreună cu teza de doctorat, înainte de susținerea publică - PDF

         Fișa personală pentru eliberarea diplomei de doctor în științe - DOC/PDF

Documente aferente activităților în cadrulS.U.D. (Conducere/Îndrumare doctorat/Activități didactice PUA)

         Metodologia de normare și remunerare a activităților desfășurate în cadrul S.U.D. - PDF

         Structura statelor de funcții pentru Școlile Doctorale - DOC/PDF

         Fișa individuală a postului pentru conducătorii de doctorat - DOC/PDF  

Documente abilitare

        Cerere tip pentru susținerea tezei de abilitare - DOC/PDF

        Declarație privind îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii de abilitare CNATDCU - DOC/PDF

        Cerere afiliere la IOSUD - UO - DOC/PDF

        Angajament conducere doctorat la IOSUD - UO  - DOC/PDF

        Conținutul dosarului de abilitare (care trebuie depus la SSUD, în vederea transmiterii la CNATDCU) - PDF

Afiliere/Revocare membri Școli Doctorale

        Regulament privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlii Doctorale din cadrul IOSUD-UO PDF

        Cerere afiliere - DOC/PDF

        Declarație îndeplinire standarde DOC/PDF

        Raport privind eligibilitatea dosarului de afiliere - DOC/PDF

        Proces verbal CSD - avizare cerere afiliere - DOC/PDF

        Aviz CSUD privind afilierea - DOC/PDF

        Raport CSD privind revocare membru - DOC/PDF

Arhiva

×

Meniu


TOP