Universitatea din Oradea

ADMITERE- SEPTEMBRIE 2023

Taxe de școlarizare pentru Studiile Universitare de Doctorat în anul universitar 2024-2025 - în LEI

Taxe pentru cetățenii care studiază pe cont propriu valutar, în anul universitar 2024-2025 - în EURO

Taxe de admitere:

 • taxa de înscriere: 200 Lei
 • taxa de înmatriculare: 120 Lei
 • taxa pentru contestații: 200 Lei
 • taxa procesare dosar (pentru candidații - cetățeni străini): 150 Euro

 Beneficiază de scutire de taxa de înscriere la concursul de admitere, pe bază de documente justificative, următoarele categorii de candidați cu vârsta de până în 28 de ani:

 • orfanii 
 • persoanele provenite din centrele de plasament sau case de tip familial
 • cei ai căror părinți sunt angajați sau pensionați ai Universității din Oradea
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat (în conformitate cu Metodologia -cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat)

 Alte taxe aplicabile în cadrul Universității din Oradea

Cum se poate plăti: taxa de înscriere, înmatriculare şi taxa de şcolarizare?
Modalitățile de achitare a taxei de înscriere, înmatriculare şi taxei de şcolarizare sunt următoarele:

   • 1. Plata online cu card bancar, din aplicaţia admitere.uoradea.ro., după ce se completează Formularul de înregistrare se finalizează apasând butonul Plăteşte cu cardul taxa de înscriere
   • 2. Plata în numerar la Universitatea din Oradea, program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în următoarele locații:
    • în Campus Central, la Casieria Centrală (corpul I, etajul I) sau la Biroul Taxe (corpul I, parter);
    • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Construcții, Cadastru și Arhitectură;
    • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Protecția Mediului;
    • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Medicina și Farmacie (doar înmatriculare și scolarizare).
   • 3. Plata cu card bancar, prin sistemul POS, la Universitatea din Oradea, program de lucru zilnic între orele 9-16, în perioada prevăzută în calendarul admiterii la nivel de facultate, în Campus Central, la Biroul Taxe (corpul I, parter);
    • la punctul de încasare din incinta Facultăţii de Medicină și Farmacie
   • 4. Plata în numerar la sucursalele Băncii Transilvania, conform programului de lucru stabilit de bancă.
    • în contul RO 61 BTRL 0050160100717205 deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru depunere în numerar
   • 5. Plata prin virament bancar se poate face:
    • în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939.
    • • în contul RO71 BTRL 0050 1202 7825 11XX, deschis la Banca Transilvania, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - doar pentru viramente bancare
   • 6. Plata prin mandat poştal: se poate face în contul RO59 TREZ 0762 0F33 0500 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, beneficiar Universitatea din Oradea, CUI 4287939 - transferul se finalizează în aproximativ 5 zile lucrătoare
    Pentru modalităţile de plată prin virament bancar și mandat poștal candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:
    • Beneficiar: Universitatea din Oradea;
    • Numele şi prenumele candidatului / studentului;
    • Codul numeric personal al candidatului / studentului;
    • Facultatea;
    • Categoria taxei (înscriere, înmatriculare sau şcolarizare);
    • Suma de plată.

Dacă suma de plată, datorată de candidat / student la confirmare, depăşeşte plafonul de 5.000 lei, operaţiunea se poate realiza doar prin virament bancar sau POS, conform prevederilor Legii nr. 70/2015.

Pe documentul de plată este obligatoriu să se înscrie datele menţionte mai sus inclusiv CUI-ul beneficiarului (Universitatea din Oradea): 4287939. Doar în aceste condiții plata va putea fi procesată.

PLATA ON-LINE 

Ghid de operare plata online

Pliant plata online

 

Taxe de școlarizare - Ciclul III - Studii universitare de doctorat

-Învățămât cu frecvenţă / frecvență redusă - pentru anul universitar 2023-2024-

Nr. crt

Şcoala doctorală

Domeniul fundamental

Domeniul de doctorat

An de studiu

Cuantum taxe de şcolarizare

2023-2024

-LEI-

1

 

Geografie

 

Matematică şi ştiinţe ale naturii

 

Geografie

 

I

4000

II

3700
III 3700

Prelungiri și grații

(IV, V, VI, VII)

3700

2

Ştiinţe Inginereşti

Ştiinţe inginereşti

Inginerie electrică

toţi anii

 4600

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

toți anii

4600

Inginerie energetică

toţi anii

 4600

Inginerie industrială

toţi anii

 4600

Inginerie și management

toţi anii

 4600

Agronomie

toţi anii

 4600
Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică

toţi anii

4100

3

 

Istorie

 

Ştiinţe umaniste şi arte 

Istorie

toţi anii

 4000

4

Ştiinţe Umaniste şi Arte

Ştiinţe umaniste şi arte

Filologie

toţi anii

 3800

Ştiinţe umaniste şi arte

Muzică

I

4000

Ştiinţe umaniste şi arte

Teologie

toţi anii

 4000

5

Ştiinţe Bio-Medicale

Ştiinţe biologice și biomedicale

Medicină

toți anii

 6500

Ştiinţe biologice și biomedicale

Medicină dentară

I

6500

Ştiinţe biologice şi bio-medicale

Biologie

toţi anii

4700

Științe biologice și biomedicale

Farmacie

toți anii

 6500

6

Ştiinţe Economice

Ştiinţe sociale

Economie

I-II-III-IV

 3600

V și mai mari 

3500

Administrarea afacerilor

I-II-III-IV

 3600

V și mai mari 

3500

Finanţe

I-II-III-IV

3600

V și mai mari 

3500

7

Sociologie

Ştiinţe sociale

Sociologie

toţi anii

4000

 

 

ADMITERE - SEPTEMBRIE 2022

Taxe de școlarizare pentru Studiile Universitare de Doctorat în anul universitar 2022-2023 - în LEI

Taxe pentru cetățenii care studiază pe cont propriu valutar, în anul universitar 2022-2023 - în EURO

 

ADMITERE - SEPTEMBRIE 2021

Taxe de școlarizare pentru Studii Universitare de Doctorat și Studii Postdoctorale pentru anul universitar 2021-2022 - în LEI

Taxe pentru cetățenii care studiază pe cont propriu valutar, pentru anul universitar 2021-2022 - în EURO

 

ADMITERE - SEPTEMBRIE 2020

Taxe de școlarizare pentru Studii Universitare de Doctorat și Studii Postdoctorale pentru anul universitar 2020-2021 - în LEI

Taxe de școlarizare Studii Universitare de Doctorat pentru anul universitar 2020-2021 - în EURO - pentru cetățenii NonUE care studiază pe cont propriu valutar

Comunicat cu privire la plata taxei de înscriere, înmatriculare și a taxei de școlarizare

Taxe de admitere:

 • taxa de înscriere: 150 Lei
 • taxa de înmatriculare: 100 Lei
 • taxa pentru contestații: 150 Lei
 • taxa procesare dosar (pentru candidații - cetățeni străini): 150 Euro

 

Beneficiază de scutire de taxa de înscriere la concursul de admitere, pe bază de documente justificative, următoarele categorii de candidați cu vârsta de până în 28 de ani:

 • orfanii 
 • persoanele provenite din centrele de plasament sau case de tip familial
 • cei ai căror părinți sunt angajați sau pensionați ai Universității din Oradea
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat (în conformitate cu Metodologia -cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat)

Alte taxe aplicabile în cadrul Universității din Oradea

 

Taxe de școlarizare - Ciclul III - Studii universitare de doctorat

-Învățămât cu frecvenţă / frecvență redusă - pentru anul universitar 2021-2022-

Nr. crt

Şcoala doctorală

Domeniul fundamental

Domeniul de doctorat

An de studiu

Cuantum taxe de şcolarizare

2021-2022

-LEI-

1

Geografie

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Geografie

toţi anii

3700

2

Ştiinţe Inginereşti

Ştiinţe inginereşti

Inginerie electrică

toţi anii

 4500

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

toți anii

4500

Inginerie energetică

toţi anii

 4500

Inginerie industrială

toţi anii

 4500

Inginerie și management

toţi anii

 4500

Agronomie

toţi anii

 4500
Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică

toţi anii

4000

3

 

Istorie

 

Ştiinţe umaniste şi arte 

Istorie

toţi anii

 3800

4

Filologie

Ştiinţe umaniste şi arte

Filologie

toţi anii

 3800

Teologie

Teologie

toţi anii

 3800

5

Ştiinţe Bio-Medicale

Ştiinţe biologice și biomedicale

Medicină

toți anii

 5500

Ştiinţe biologice şi bio-medicale

Biologie

toţi anii

4000

Științe biologice și biomedicale

Farmacie

toți anii

 5500

6

Ştiinţe Economice

Ştiinţe sociale

Economie

I-II-III

 3600

prelungiri și grații

3500

Administrarea afacerilor

I-II-III

 3600

prelungiri 

3500

Finanţe

I-II-III

3600

prelungiri

3500

7

Sociologie

Ştiinţe sociale

Sociologie

toţi anii

4000

  Taxe de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019Descărcați documentul

×

Meniu


TOP