Universitatea din Oradea

Taxe de școlarizare pentru Studiile Universitare de Doctorat în anul universitar 2022-2023 - în LEI

Taxe pentru cetățenii care studiază pe cont propriu valutar, în anul universitar 2022-2023 - în EURO

 

Taxe de școlarizare pentru Studii Universitare de Doctorat și Studii Postdoctorale pentru anul universitar 2021-2022 - în LEI

Taxe pentru cetățenii care studiază pe cont propriu valutar, pentru anul universitar 2021-2022 - în EURO

 

Taxe de școlarizare pentru Studii Universitare de Doctorat și Studii Postdoctorale pentru anul universitar 2020-2021 - în LEI

Taxe de școlarizare Studii Universitare de Doctorat pentru anul universitar 2020-2021 - în EURO - pentru cetățenii NonUE care studiază pe cont propriu valutar

Comunicat cu privire la plata taxei de înscriere, înmatriculare și a taxei de școlarizare

Taxe de admitere:

  • taxa de înscriere: 150 Lei
  • taxa de înmatriculare: 100 Lei
  • taxa pentru contestații: 150 Lei
  • taxa procesare dosar (pentru candidații - cetățeni străini): 150 Euro

 

Beneficiază de scutire de taxa de înscriere la concursul de admitere, pe bază de documente justificative, următoarele categorii de candidați cu vârsta de până în 28 de ani:

  • orfanii 
  • persoanele provenite din centrele de plasament sau case de tip familial
  • cei ai căror părinți sunt angajați sau pensionați ai Universității din Oradea
  • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat (în conformitate cu Metodologia -cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat)

Alte taxe aplicabile în cadrul Universității din Oradea

 

Taxe de școlarizare - Ciclul III - Studii universitare de doctorat

-Învățămât cu frecvenţă / frecvență redusă - pentru anul universitar 2021-2022-

Nr. crt

Şcoala doctorală

Domeniul fundamental

Domeniul de doctorat

An de studiu

Cuantum taxe de şcolarizare

2021-2022

-LEI-

1

Geografie

Matematică şi ştiinţe ale naturii

Geografie

toţi anii

3700

2

Ştiinţe Inginereşti

Ştiinţe inginereşti

Inginerie electrică

toţi anii

 4500

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

toți anii

4500

Inginerie energetică

toţi anii

 4500

Inginerie industrială

toţi anii

 4500

Inginerie și management

toţi anii

 4500

Agronomie

toţi anii

 4500
Matematică şi ştiinţe ale naturii

Matematică

toţi anii

4000

3

 

Istorie

 

Ştiinţe umaniste şi arte 

Istorie

toţi anii

 3800

4

Filologie

Ştiinţe umaniste şi arte

Filologie

toţi anii

 3800

Teologie

Teologie

toţi anii

 3800

5

Ştiinţe Bio-Medicale

Ştiinţe biologice și biomedicale

Medicină

toți anii

 5500

Ştiinţe biologice şi bio-medicale

Biologie

toţi anii

4000

Științe biologice și biomedicale

Farmacie

toți anii

 5500

6

Ştiinţe Economice

Ştiinţe sociale

Economie

I-II-III

 3600

prelungiri și grații

3500

Administrarea afacerilor

I-II-III

 3600

prelungiri 

3500

Finanţe

I-II-III

3600

prelungiri

3500

7

Sociologie

Ştiinţe sociale

Sociologie

toţi anii

4000

  Taxe de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019Descărcați documentul

×

Meniu


TOP