Universitatea din Oradea

 

REGULAMENTE ȘI METODOLOGII

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat pentru studiile universitare de doctorat din cadrul Universității din Oradea

Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale -2024; Anexa 1-Contractul pentru studiile universitare de doctorat, 2024 - varianta word

Regulament de desfășurare a activităților didactice online pe parcursul anului universitar 2020-2021

Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor posdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității din Oradea - word / pdf

Anexa 1 -  Contractul de studii postdoctorale de cercetare avansată - word / pdf

Anexa 2 -  Programul de pregătire și rezultate - word / pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

 Regulamentul privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor Doctorale - varianta word

Regulament privind privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată

 Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea

Regulament privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

Metodologia de gestionare a sumelor destinate diseminării rezultatelor cercetării de către studenții doctoranziANEXE - Varianta Word

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat  2021

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat  2020

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat  2019

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat  2018

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat 2017

Metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția de Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

Metodologie de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD - UO) de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

Metodologie de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului și a Directorului Școlii Doctorale de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

Metodologie privind soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat la IOSUD - Universitatea din Oradea

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de abilitare, în cazuri de forță majoră, la IOSUD - Universitatea din Oradea

Metodologie privind scutirea de plata taxei pentru susținerea tezei de abilitare, respectiv de decontare a cheltuielilor ocazionale de susținerea tezei de abilitare

Metodologia privind menținerea calității de titular în învățământ după împlinirea vârstei de pensionare 

Metodologie privind acordarea burselor doctorale la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

Metodologie normare activități în regim plata cu ora

PROCEDURI

Procedura operațională privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat (perioada 1990-2016) din Universitatea din Oradea (SEAQ_PO_CSUD_07)

Procedura pentru evaluarea studenților - doctoranzi

Procedura operațională privind asigurarea îndeplinirii nivelului 8 de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor (CNC) și Cadrului European al Calificărilor (EQF) în cadrul IOSUD_UO

Procedura operațională privind evaluarea și monitorizarea internă a școlilor doctorale/domeniilor de doctorat din cadrul IOSUD-Universitatea din Oradea

Procedura pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii de licență, masterat, rezidențiat și doctorat a cetățenilor străini din state terțe UE

Procedura operațională privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în stăinătate

Procedura operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea din Oradea a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din stăinătate

Procedură de sistem privind fundamentarea, încasarea și evidența taxelor aferente procesului de învățământ la Universitatea din Oradea; Anexa-Derogare

Procedură de lucru a Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

 REGULAMENTE ȘCOLI DOCTORALE

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Geografie

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Istorie

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Sociologie - EN

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Biomedicale

         Anexa 1 - Fișa de verificare privind îndeplinirea criteriilor de afiliere la domeniul de doctorat Medicină

         Anexa 2 - Fișa de verificare privind îndeplinirea criteriilor de afiliere la domeniul de doctorat Farmacie

         Anexa 3 - Fișa de verificare privind îndeplinirea criteriilor de afiliere la domeniul de doctorat Biologie

         Anexa 4 - Fișa de verificare privind îndeplinirea criteriilor de afiliere la domeniul de doctorat Medicină Dentară

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Economice

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Umaniste și Arte

 

ARHIVĂ

 

 

×

Meniu


TOP