Universitatea din Oradea

REGULAMENTE ȘI METODOLOGII

Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor posdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității din Oradea - word / pdf

Anexa 1 -  Contractul de studii postdoctorale de cercetare avansată - word / pdf

Anexa 2 -  Programul de pregătire și rezultate - word / pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale

Regulament de acordare a burselor pentru studenți

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat

Metodologia de desfășurare a concursului pentru funcția de director al consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

Metodologie privind scutirea de plata taxei pentru susținerea tezei de abilitare, respectiv de decontare a cheltuielilor ocazionale de susținerea tezei de abilitare

Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată

Metodologie privind admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni la studii universitare de doctorat începând cu anul universitar 2017 - 2018

Metodologie de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD - UO) de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

Metodologie de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului și a directorului Școlii Doctorale de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

Regulamentul privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor Doctorale

Metodologie privind acordarea burselor doctorale la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea

Metodologie normare activități în regim plata cu ora

PROCEDURI

Procedura pentru evaluarea studenților - doctoranzi

Procedura pentru obținerea scrisorii de acceptare la studii de licență, masterat, rezidențiat și doctorat a cetățenilor străini din state terțe UE

Procedura operațională privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în stăinătate

Procedura operațională privind recunoașterea automată de către Universitatea din Oradea a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din stăinătate

Procedură de sistem privind încasarea și evidența taxelor la UO

Procedură de lucru a Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

 

REGULAMENTE ȘCOLI DOCTORALE

 

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Geografie

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Istorie

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Sociologie

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Biomedicale

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Economice

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Umaniste și Arte

 

ARHIVĂ

 

 

×

Meniu


TOP