Universitatea din Oradea

Misiunea principală a Şcolii Doctorale este de a sprijini formarea doctoranzilor, a viitorilor doctori în ştiinţe inginereşti ca experţi cu înaltă pregătire în domeniul lor de expertiză, ca specialişti şi cercetători independenţi capabili să elaboreze soluţii inovative. Această misiune se realizează prin:

Expertiza în domeniu. Solidificarea cunoştinţelor particulare, prin achiziţia sistematică a cunoştinţelor, prin studiul intens şi în adâncime a materiilor din programul de pregatire şi a articolelor ştiinţifice de mare valoare în domeniul ales.

Cercetare originală. Elaborarea unor idei şi soluţii noi, inovative şi originale. Dezvoltarea aparatului matematic şi de modelare computerizată a fenomenelor şi proceselor studiate, care să descrie cât mai exact ideile şi soluţiile elaborate. Validarea ideilor teoretice prin cercetări experimentale, pentru care se vor proiecta standuri şi dispozitive adecvate.

Capacitatea de a prezenta rezultatele cercetărilor. Prin elaborarea unor articole ştiinţifice valoroase publicate în reviste internaţionale şi în final prin elaborarea tezei de doctorat. Dezvoltarea capacităţii de a prezenta cu claritate şi argumentat idei şi concepte noi şi rezultatele cercetărilor realizate.

Obiectivele Şcolii Doctorale de Ştiinţe Inginereşti pot fi sintetizate astfel:

  • însuşirea şi sporirea cunoaşterii universale în ştiinţele inginereşti;
  • cultivarea intelectului în spiritul gândirii independente, al respectului pentru excelenţa umană şi al înzestrării capacităţii de a profesa un rol în societate;
  • Asigurarea calităţii proceselor educaţionale, de cercetare şi de management,
  • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel naţional şi european;
  • Creşterea vizibilităţii interne şi europene a Universităţii din Oradea prin intensificarea colaborărilor academice, cu mediul socio-economic şi adaptarea ofertei educaţionale la solicitările pieţei;
  • Promovarea unui sistem eficient de management, bazat pe principiile autonomiei universitare, în parteneriat cu beneficiarii serviciilor educaţionale;
  • Dezvoltarea strategia de inovare şi a spiritului antreprenorial;
  • Asigurarea calităţii vieţii universitare a studenţilor;

 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Doctorale de Științe Inginerești

 

×

Meniu


TOP