Universitatea din Oradea

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI, mandatul 2022-2027, în urma alegerilor din Decembrie 2023:

Director: Prof.univ.dr.ing.habil. Stănășel Iulian 

Membri, Conducători de doctorat:

Prof.univ.dr.habil. Bica Alexandru Mihai

Prof.univ.dr.ing.habil. Blaga Florin Sandu

Conf.univ.dr.ing.habil. Brejea Radu Petru

Prof.univ.dr.ing.habil. Bungău Constantin

Prof.univ.dr.ing.habil. Grava Cristian

Prof.univ.dr.ing.habil. Bendea Gabriel-Valentin 

Prof.univ.dr.ing.habil. Hathazi Francisc Ioan

Membri externi:

Ing. Vesa Călin Ioan

Membri, studenți doctoranzi:

Crăiuț Lisa

Țarcă Dan Ioan

Vereș Ralph

Flonta Daniel

 

 

Organizare alegeri pentru funcția de membru (conducător de doctorat) al Consiliului Școlii Doctorale de Științe Inginerești - Decembrie 2023

METODOLOGIA de organizare a alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

Calendar alegeri, Birou Electoral al CSUD

Declarație de candidatură pentru funcția de membru, conducător de doctorat, în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Dosare de candidatură: Prof.univ.dr.ing. Gabriel-Valentin BENDEA

Listă electori

Proces Verbal întocmit în urma desfășurării alegerilor din data de 18.12.2023 pentru funcția de membru (conducător de doctorat) al Consiliului Școlii Doctorale de Științe Inginerești 

 

 

Organizare alegeri pentru funcția de membru (student doctorand) al Consiliului Școlii Doctorale de Științe Inginerești - Mai 2023

METODOLOGIA de organizare a alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

Calendar alegeriBirou Electoral al CSUD

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, STUDENT DOCTORAND al Consiliului Scolii Doctorale

Dosar candidatură - student doctorand Flonta Daniel

Lista electori

Desfășurarea alegerilor membrilor CSD - studenți doctoranzi - la nivelul Școlii Doctorale de Științe Inginerești :

Turul 1: Marți, 23.05.2023, în intervalul orar 11,00 - 15,00, în Pavilionul V2 (langa parcarea din spate, lateral de Bibliotecă) - PROCES VERBAL

Dacă alegerile din primul tur nu vo fi statutare, se va organiza turul 2, astfel:

Turul 2: Miercuri, 24.05.2023, în intervalul orar 11,00 - 15,00, în Pavilionul V2 (langa parcarea din spate, lateral de Bibliotecă) - PROCES VERBAL

 

 

Organizare alegeri pentru funția de Director al Școlii Doctorale de Științe Inginerești - Noiembrie-Decembrie 2022

METODOLOGIA de organizare a alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

Calendar alegeri

Birou Electroral al CSUD

Lista electori

Dosar de candidatură:

Prof.univ.dr.ing.habil. STĂNĂȘEL IULIAN

Declaratie candidatură, CV, Program managerial

Validare Director Școala Doctorală de Științe Inginerești - HS nr. 40 din 26.01.2023

 

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI, mandatul 2022-2027

Director: Prof.univ.dr.ing.habil. Stănășel Iulian 

Membri, Conducători de doctorat:

Prof.univ.dr.habil. Bica Alexandru Mihai

Prof.univ.dr.ing.habil. Blaga Florin Sandu

Conf.univ.dr.ing.habil. Brejea Radu Petru

Prof.univ.dr.ing.habil. Bungău Constantin

Prof.univ.dr.ing.habil. Grava Cristian

Prof.univ.dr.ing. Felea Ioan

Prof.univ.dr.ing.habil. Hathazi Francisc Ioan

Membri externi:

Ing. Vesa Călin Ioan

 

Membri, studenți doctoranzi:

Crăiuț Lisa

Țarcă Dan Ioan

Vereș Ralph

Flonta Daniel

 

ORGANIZAREA ALEGERILOR MEMBRILOR CONSILIULUI ȘI A DIRECTORULUI  DE LA NIVELUL  ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI DIN CADRUL I.O.S.U.D. - UNIVERSITATEA DIN ORADEA - MARTIE 2022

METODOLOGIA de organizare a alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

CALENDARUL organizării alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de DIRECTOR al Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT al Consiliului Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, STUDENT DOCTORAND al Consiliului Scolii Doctorale

Scrisoare de accept pentru funcția de MEMBRU EXTERN (din alte instituții de învățământ superior sau din mediul socio-economic) al Consiliului Scolii Doctorale

Proces Verbal_Alegeri Director și Membri în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Proces Verbal_Alegeri membri, studenți doctoranzi, în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Proces Verbal Consiliul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică_validare alegeri

Hotărâre CSUD_Validare componenta Consiliului Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Dosare de cadidatură pentru:

Director de Școală Doctorală - Prof.univ.dr.ing.habil. Tiberiu VESSELENYI

Membru, conducător de doctorat, în Consiliul Școlii Doctorale

Prof.univ.dr.habil. Mihai-Alexandru BICA

Prof.univ.dr.ing.habil. Florin-Sandu BLAGA

Conf.univ.dr.ing.habil. Radu-Petru BREJEA

Prof.univ.dr.ing.habil. Constantin BUNGĂU

Prof.univ.dr.ing. Ioan FELEA

Prof.univ.dr.ing.habil. Ioan-Mircea GORDAN

Prof.univ.dr.ing.habil. Cristian GRAVA

Prof.univ.dr.ing.habil. Francisc-Ioan HATHAZI

Prof.univ.dr.ing. Constantin-Gheorghe IONESCU

Prof.univ.dr.ing.habil. Tiberiu VESSELENYI

Membru, student doctorand, în Consiliul Școlii Doctorale

Traian Octavian COSTEA

Lisa CRĂIUȚ

Dan-Ioan ȚARCĂ

Ralph VEREȘ

Membru extern în Consiliul Școlii Doctorale

Ioan Călin VESA

Prof.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu Conducător de Doctorat (Director)
Prof.dr.ing. Felea Ioan Conducător de Doctorat
Prof.dr.ing. Leuca Teodor Conducător de Doctorat
Prof.dr.ing.habil. Tonț Gabriela Conducător de Doctorat
Conf.dr.ing.habil. Brejea Radu-Petru Conducător de Doctorat
Prof.dr.ing. Grava Cristian Conducător de Doctorat
Prof.dr. Bica Alexandru Conducător de Doctorat
drd. Costea Traian Octavian Student
drd.ing. Țarcă Dan-Ioan Student
drd.ing. Veres Ralph Student
ing. Florea Gheorghe Specialist din Mediul Economic - director tehnic - COMAU
ing. Binșelean Mihai Specialist din Mediul Economic - director - ISROM
ing. Vesa Calin Ioan Specialist din Mediul Economic - director tehnic - Conexim
ing. Miclaus Cristian Specialist din Mediul Economic - director tehnic - Celestica

 

 

×

Meniu


TOP