Universitatea din Oradea

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI, mandatul 2022-2027

Director: Prof.univ.dr.ing.habil. Stănășel Iulian - numit temporar până la organizarea de noi alegeri prin Decizia Rectorului Universității din Oradea nr. 741/SRU/19.07.2022

Membri, Conducători de doctorat:

Prof.univ.dr.habil. Bica Alexandru Mihai

Prof.univ.dr.ing.habil. Blaga Florin Sandu

Conf.univ.dr.ing.habil. Brejea Radu Petru

Prof.univ.dr.ing.habil. Bungău Constantin

Prof.univ.dr.ing.habil. Grava Cristian

Prof.univ.dr.ing. Felea Ioan

Prof.univ.dr.ing.habil. Hathazi Francisc Ioan

Membri externi:

Ing. Vesa Călin Ioan

 

Membri, studenți doctoranzi:

Costea Traian Octavian

Crăiuț Lisa

Țarcă Dan Ioan

Vereș Ralph

 

ORGANIZAREA ALEGERILOR MEMBRILOR CONSILIULUI ȘI A DIRECTORULUI  DE LA NIVELUL  ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI DIN CADRUL I.O.S.U.D. - UNIVERSITATEA DIN ORADEA - MARTIE 2022

METODOLOGIA de organizare a alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

CALENDARUL organizării alegerilor membrilor Consiliului și a Directorului de la nivelul fiecărei Școli Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de DIRECTOR al Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, CONDUCĂTOR DE DOCTORAT al Consiliului Scolii Doctorale

Declarație de candidatură pentru funcția de MEMBRU, STUDENT DOCTORAND al Consiliului Scolii Doctorale

Scrisoare de accept pentru funcția de MEMBRU EXTERN (din alte instituții de învățământ superior sau din mediul socio-economic) al Consiliului Scolii Doctorale

Proces Verbal_Alegeri Director și Membri în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Proces Verbal_Alegeri membri, studenți doctoranzi, în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Proces Verbal Consiliul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică_validare alegeri

Hotărâre CSUD_Validare componenta Consiliului Școlii Doctorale de Științe Inginerești

Dosare de cadidatură pentru:

Director de Școală Doctorală - Prof.univ.dr.ing.habil. Tiberiu VESSELENYI

Membru, conducător de doctorat, în Consiliul Școlii Doctorale

Prof.univ.dr.habil. Mihai-Alexandru BICA

Prof.univ.dr.ing.habil. Florin-Sandu BLAGA

Conf.univ.dr.ing.habil. Radu-Petru BREJEA

Prof.univ.dr.ing.habil. Constantin BUNGĂU

Prof.univ.dr.ing. Ioan FELEA

Prof.univ.dr.ing.habil. Ioan-Mircea GORDAN

Prof.univ.dr.ing.habil. Cristian GRAVA

Prof.univ.dr.ing.habil. Francisc-Ioan HATHAZI

Prof.univ.dr.ing. Constantin-Gheorghe IONESCU

Prof.univ.dr.ing.habil. Tiberiu VESSELENYI

Membru, student doctorand, în Consiliul Școlii Doctorale

Traian Octavian COSTEA

Lisa CRĂIUȚ

Dan-Ioan ȚARCĂ

Ralph VEREȘ

Membru extern în Consiliul Școlii Doctorale

Ioan Călin VESA

Prof.dr.ing. Vesselenyi Tiberiu Conducător de Doctorat (Director)
Prof.dr.ing. Felea Ioan Conducător de Doctorat
Prof.dr.ing. Leuca Teodor Conducător de Doctorat
Prof.dr.ing.habil. Tonț Gabriela Conducător de Doctorat
Conf.dr.ing.habil. Brejea Radu-Petru Conducător de Doctorat
Prof.dr.ing. Grava Cristian Conducător de Doctorat
Prof.dr. Bica Alexandru Conducător de Doctorat
drd. Costea Traian Octavian Student
drd.ing. Țarcă Dan-Ioan Student
drd.ing. Veres Ralph Student
ing. Florea Gheorghe Specialist din Mediul Economic - director tehnic - COMAU
ing. Binșelean Mihai Specialist din Mediul Economic - director - ISROM
ing. Vesa Calin Ioan Specialist din Mediul Economic - director tehnic - Conexim
ing. Miclaus Cristian Specialist din Mediul Economic - director tehnic - Celestica

 

 

×

Meniu


TOP