Uncategorised

Admitere

          Fișă de înscriere la concursul de admitere - DOC/PDF

          Lista documente - dosar de admitere - PDF

          Declarație pe proprie răspundere privind finanțarea S.U.D. - DOC/PDF

          Declarație pe proprie răspundere privind parcurgerea a 2 programe de studii, concomitent - DOC/PDF

          Proces verbal de admitere privind ierarhizarea candidaților/studenților - doctoranzi - DOC/PDF

Desfășurare și monitorizare activități în cadrul S.U.D.

          Contract de studii universitare de doctorat, valabil începând cu anul universitar 2018 - 2019 - PDF

          Anexa - Standarde naționale minimale: Agronomie, Biologie, Economie, Farmacie, Filologie,   Geografie, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Industrială și Management, IstorieMedicină, SociologieTeologie

          Program de pregătire și rezultate bazat pe studii universitare avansate - DOC/PDF

          Orarul activitatilor - Model de prezentare - DOC/PDF

          Cerere pentru susținerea proiectului de cercetare - DOC/PDF

          Proces verbal privind evaluarea proiectului de cercetare științifică - DOC/PDF

         Cerere pentru susținerea raportului științific de progres  - DOC/PDF

         Proces verbal privind evaluarea raportului științific de progres - DOC/PDF

Formulare utilizate în cazul unor eventuale modificări intervenite în cadrul S.U.D.

          Cerere schimbare titlul tezei de doctorat - DOC/PDF

          Cerere schimbare conducător de doctorat - DOC/PDF

          Cerere pentru întrerupere/prelungirea/prelungirea cu perioada de grație a S.U.D. - DOC/PDF

Susținerea tezei de doctorat

          Cerere pentru susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare - DOC/PDF

         Avizul Școlii Doctorale privind verificarea antiplagiat - DOC/PDF

         Rezoluția conducătorului de doctorat privind Raportul de similitudine -  DOC/PDF

         Proces verbal privind susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare - DOC/PDF

         Propunere privind componența comisiei de analiză a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Model copertă teză de doctorat - DOC/PDF

         Declarația de autenticitate a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Cerere depunere teză de doctorat în vederea susținerii publice - DOC/PDF

         Cerere fixare dată susținere publică a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Declarație privind intenția de publicare/ acordul de difuzare a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Lista documentelor care trebuie depuse la SSUD, împreună cu teza de doctorat, înainte de susținerea publică - PDF

         Fișa personală pentru eliberarea diplomei de doctor în științe - DOC/PDF

Documente aferente activităților în cadrulS.U.D. (Conducere/Îndrumare doctorat/Activități didactice PUA)

         Metodologia de normare și remunerare a activităților desfășurate în cadrul S.U.D. - PDF

         Structura statelor de funcții pentru Școlile Doctorale - DOC/PDF

         Fișa individuală a postului pentru conducătorii de doctorat - DOC/PDF  

Documente abilitare

        Cerere tip pentru susținerea tezei de abilitare - DOC/PDF

        Declarație privind îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii de abilitare CNATDCU - DOC/PDF

        Cerere afiliere la IOSUD - UO - DOC/PDF

        Angajament conducere doctorat la IOSUD - UO  - DOC/PDF

        Conținutul dosarului de abilitare (care trebuie depus la SSUD, în vederea transmiterii la CNATDCU) - PDF

Afiliere/Revocare membri Școli Doctorale

        Regulament privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlii Doctorale din cadrul IOSUD-UO - PDF

        Cerere afiliere - DOC/PDF

        Declarație îndeplinire standarde - DOC/PDF

        Raport privind eligibilitatea dosarului de afiliere - DOC/PDF

        Proces verbal CSD - avizare cerere afiliere - DOC/PDF

        Aviz CSUD privind afilierea - DOC/PDF

        Raport CSD privind revocare membru - DOC/PDF

Arhiva

Index hotărâri CSUD

Hotărârea 31/2015, anexa 1

Hotărârea 30/2015anexa 1

Hotărârea 29/2015anexa 1anexa 2

Hotărârea 28/2015anexa 1anexa 2anexa 3

Hotărârea 27/2015anexa 1anexa 2anexa 3

Hotărârea 26/2015anexa 1anexa 2anexa 3

Hotărârea 25/2015anexa 1anexa 2

Hotărârea 24/2015anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5 anexa 6anexa 7anexa 8anexa 9aanexa 9banexa 10

Hotărârea 23/2015anexa 1anexa 2anexa 3

Hotărârea 22/2015anexa 1anexa 2

Hotărârea 21/2015anexa 1

Hotărârea 20/2015anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5 anexa 6anexa 7anexa 8anexa 9

Hotărârea 19/2015anexa 1anexa 2anexa 3

Hotărârea 18/2015anexa 1anexa 2anexa 3

Hotărârea 17/2015anexa 1anexa 2anexa 3

Hotărârea 16/2015anexa 1anexa 2

Hotărârea 15/2015anexa 1

Hotărârea 14/2015, anexa 1 ( Metodologii pe domenii: EconomieFilologieGeografieInginerie IndustrialăIstorieMedicină,SociologieȘtiințe Inginerești)anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5 anexa 6anexa 7

Hotărârea 13/2015anexa 1

Hotărârea 12/2015anexa 1anexa 2

Hotărârea 11/2015anexa 1

Hotărârea 10/2015anexa 1

Hotărârea 9/2015anexa 1

Hotărârea 8/2015anexa 1

Hotărârea 7/2015anexa 1anexa 2

Hotărârea 6/2015anexa 1anexa 2anexa 3

Hotărârea 5/2015anexa 1

Hotărârea 4/2015anexa 1

Hotărârea 3/2015

Hotărârea 2/2015anexa 1anexa 2anexa 3

Hotărârea 1/2015

×

TOP