Universitatea din Oradea

Uncategorised

Hotărârea CSUD nr. 52 din 03.11.2022

Hotărârea CSUD nr. 51 din 31.10.2022

Hotărârea CSUD nr. 50 din 26.10.2022

Hotărârea CSUD nr. 49 din 19.10.2022

Hotărârea CSUD nr. 48 din 07.10.2022

Hotărârea CSUD nr. 47 din 06.10.2022

Hotărârea CSUD nr. 46 din 03.10.2022

Hotărârea CSUD nr. 45 din 29.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 44 din 28.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 43 din 23.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 42 din 21.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 41 din 20.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 40 din 14.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 39 din 13.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 38 din 09.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 37 din 08.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 36 din 06.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 35 din 05.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 34 din 02.09.2022

Hotărârea CSUD nr. 33 din 30.08.2022

Hotărârea CSUD nr. 32 din 29.08.2022

Hotărârea CSUD nr. 31 din 26.07.2022

Hotărârea CSUD nr. 30 din 21.07.2022

Hotărârea CSUD nr. 29 din 20.07.2022

Hotărârea CSUD nr. 28 din 08.07.2022

Hotărârea CSUD nr. 27 din 07.07.2022

Hotărârea CSUD nr. 26 din 04.07.2022

Hotărârea CSUD nr. 25 din 24.06.2022

Hotărârea CSUD nr. 24 din 22.06.2022

Hotărârea CSUD nr. 23 din 17.06.2022

Hotărârea CSUD nr. 22 din 10.06.2022

Hotărârea CSUD nr. 21 din 09.06.2022

Hotărârea CSUD nr. 20 din 08.06.2022

Hotărârea CSUD nr. 19 din 07.06.2022

Hotărârea CSUD nr. 18 din 25.05.2022

Hotărârea CSUD nr. 17 din 24.05.2022

Hotărârea CSUD nr. 16 din 16.05.2022

Hotărârea CSUD nr. 15 din 05.05.2022

Hotărârea CSUD nr. 14 din 21.04.2022

Hotărârea CSUD nr. 13 din 13.04.2022

Hotărârea CSUD nr. 12 din 08.04.2022

Hotărârea CSUD nr. 11 din 04.04.2022

Hotărârea CSUD nr. 10 din 31.03.2022

Hotărârea CSUD nr. 9 din 28.03.2022

Hotărârea CSUD nr. 8 din 17.03.2022

Hotărârea CSUD nr. 7 din 16.03.2022

Hotărârea CSUD nr. 6 din 03.03.2022

Hotărârea CSUD nr. 5 din 10.02.2022

Hotărârea CSUD nr. 4 din 02.02.2022

Hotărârea CSUD nr. 3 din 31.01.2022

Hotărârea CSUD nr. 2 din 14.01.2022

Hotărârea CSUD nr. 1 din 12.01.2022

Hotărârea CSUD nr. 43 din 09.12.2021

Hotărârea CSUD nr. 42 din 08.12.2021

Hotărârea CSUD nr. 41 din 22.11.2021

Hotărârea CSUD nr. 40 din 15.11.2021

Hotărârea CSUD nr. 39 din 09.11.2021

Hotărârea CSUD nr. 38 din 05.11.2021

Hotărârea CSUD nr. 37 din 01.11.2021

Hotărârea CSUD nr. 36 din 29.10.2021

Hotărârea CSUD nr. 35 din 20.10.2021

Hotărârea CSUD nr. 34 din 19.10.2021

Hotărârea CSUD nr. 33 din 14.10.2021

Hotărârea CSUD nr. 32 din 05.10.2021

Hotărârea CSUD nr. 31 din 04.10.2021

Hotărârea CSUD nr. 30 din 28.09.2021

Hotărârea CSUD nr. 29 din 16.09.2021

Hotărârea CSUD nr. 28 din 03.09.2021

Hotărârea CSUD nr. 27 a din 28.07.2021

Hotărârea CSUD nr. 27 din 21.07.2021

Hotărârea CSUD nr. 26 din 20.07.2021

Hotărârea CSUD nr. 25 din 16.07.2021

Hotărârea CSUD nr. 24 din 06.07.2021

Hotărârea CSUD nr. 23 din 02.07.2021

Hotărârea CSUD nr. 22 din 29.06.2021

Hotărârea CSUD nr. 21 din 24.06.2021

Hotărârea CSUD nr. 20 din 14.06.2021

Hotărârea CSUD nr. 19 din 11.06.2021

Hotărârea CSUD nr. 18 din 08.06.2021

Hotărârea CSUD nr. 17 din 07.06.2021

Hotărârea CSUD nr. 16 din 04.06.2021

Hotărârea CSUD nr. 15 din 02.06.2021

Hotărârea CSUD nr. 14 din 27.05.2021

Hotărârea CSUD nr. 13 din 25.05.2021

Hotărârea CSUD nr. 12 din 19.05.2021

Hotărârea CSUD nr. 11 din 17.05.2021

Hotărârea CSUD nr. 10 din 26.04.2021

Hotărârea CSUD nr. 9 din 21.04.2021

Hotărârea CSUD nr. 8 din 14.04.2021

Hotărârea CSUD nr. 7 din 02.04.2021

Hotărârea CSUD nr. 6 din 30.03.2021

Hotărârea CSUD nr. 5 din 10.03.2021

Hotărârea CSUD nr. 4 din 17.02.2021

Hotărârea CSUD nr. 3 din 04.02.2021

Hotărârea CSUD nr. 2 din 03.02.2021

Hotărârea CSUD nr.1 din 14.01.2021

Admitere

          Fișă de înscriere la concursul de admitere - DOC/PDF

          Lista documente - dosar de admitere - PDF

          Declarație pe proprie răspundere privind finanțarea S.U.D. - DOC/PDF

          Declarație pe proprie răspundere privind parcurgerea a 2 programe de studii, concomitent - DOC/PDF

          Proces verbal de admitere privind ierarhizarea candidaților/studenților - doctoranzi - DOC/PDF

Desfășurare și monitorizare activități în cadrul S.U.D.

          Contract de studii universitare de doctorat, valabil începând cu anul universitar 2018 - 2019 - PDF

          Anexa - Standarde naționale minimale: Agronomie, Biologie, Economie, Farmacie, Filologie,   Geografie, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Industrială și Management, IstorieMedicină, SociologieTeologie

          Program de pregătire și rezultate bazat pe studii universitare avansate - DOC/PDF

          Orarul activitatilor - Model de prezentare - DOC/PDF

          Cerere pentru susținerea proiectului de cercetare - DOC/PDF

          Proces verbal privind evaluarea proiectului de cercetare științifică - DOC/PDF

         Cerere pentru susținerea raportului științific de progres  - DOC/PDF

         Proces verbal privind evaluarea raportului științific de progres - DOC/PDF

Formulare utilizate în cazul unor eventuale modificări intervenite în cadrul S.U.D.

          Cerere schimbare titlul tezei de doctorat - DOC/PDF

          Cerere schimbare conducător de doctorat - DOC/PDF

          Cerere pentru întrerupere/prelungirea/prelungirea cu perioada de grație a S.U.D. - DOC/PDF

Susținerea tezei de doctorat

          Cerere pentru susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare - DOC/PDF

         Avizul Școlii Doctorale privind verificarea antiplagiat - DOC/PDF

         Rezoluția conducătorului de doctorat privind Raportul de similitudine -  DOC/PDF

         Proces verbal privind susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare - DOC/PDF

         Propunere privind componența comisiei de analiză a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Model copertă teză de doctorat - DOC/PDF

         Declarația de autenticitate a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Cerere depunere teză de doctorat în vederea susținerii publice - DOC/PDF

         Cerere fixare dată susținere publică a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Declarație privind intenția de publicare/ acordul de difuzare a tezei de doctorat - DOC/PDF

         Lista documentelor care trebuie depuse la SSUD, împreună cu teza de doctorat, înainte de susținerea publică - PDF

         Fișa personală pentru eliberarea diplomei de doctor în științe - DOC/PDF

Documente aferente activităților în cadrulS.U.D. (Conducere/Îndrumare doctorat/Activități didactice PUA)

         Metodologia de normare și remunerare a activităților desfășurate în cadrul S.U.D. - PDF

         Structura statelor de funcții pentru Școlile Doctorale - DOC/PDF

         Fișa individuală a postului pentru conducătorii de doctorat - DOC/PDF  

Documente abilitare

        Cerere tip pentru susținerea tezei de abilitare - DOC/PDF

        Declarație privind îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii de abilitare CNATDCU - DOC/PDF

        Cerere afiliere la IOSUD - UO - DOC/PDF

        Angajament conducere doctorat la IOSUD - UO  - DOC/PDF

        Conținutul dosarului de abilitare (care trebuie depus la SSUD, în vederea transmiterii la CNATDCU) - PDF

Afiliere/Revocare membri Școli Doctorale

        Regulament privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlii Doctorale din cadrul IOSUD-UO - PDF

        Cerere afiliere - DOC/PDF

        Declarație îndeplinire standarde - DOC/PDF

        Raport privind eligibilitatea dosarului de afiliere - DOC/PDF

        Proces verbal CSD - avizare cerere afiliere - DOC/PDF

        Aviz CSUD privind afilierea - DOC/PDF

        Raport CSD privind revocare membru - DOC/PDF

Arhiva

×

Meniu


TOP