Universitatea din Oradea

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea a minimum trei articole în reviste științifice indexate în minimum trei baze de date internaționale sau cotate Web of Science, din care, la un articol, doctorandul are calitatea de unic autor, prim-autor sau autor corespondent;

2. prezentarea a minimum trei lucrări științifice la conferințe internaționale în domeniu, dovedite prin programul conferinței.

 Regulament sustinere teza de doctorat SDSE

 Informații privind elaborarea tezei de doctorat

×

Meniu


TOP