Universitatea din Oradea

În  cadrul Şcolii doctorale de Ştiinţe Biomedicale, domeniul Biologie activitatea didactică cu studenţii doctoranzi se desfăşoară pe baza:

 • Program de pregătire şi rezultate bazat pe studii universitare avansat cu studenţii anului I în semestrul I;
 • Program de cercetare ştiinţifică în domeniile biologie vegetală, biologie animală, biochimie, cu prezentarea progresului înregistrat de studenţii doctoranzi în cercetarea ştiinţifică axat pe susţinerea a 3 rapoarte din cuprinsul şi tematica tezei de doctorat. Rezultatele cercetării ştiinţifice vor fi făcute cunoscute printr-un număr de 2-3 publicaţii ştiinţifice susţinute de către doctoranzi la sesiunile de comunicări ştiinţifice, simpozioane naţionale şi internaţionale organizate de către Universitatea din Oradea. Pentru susținerea publică a tezei de doctorat este obligatorie îndeplinirea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor, în vigoare la data susținerii tezei.

 

În cadrul şcolii de Ştiinţe biomedicale domeniul de doctorat Biologie îşi desfăşoară activitatea un număr de 4 conducători de doctorat, a căror activitate științifică se desfășoară în următoarele sfere de interese:

Prof. univ. dr. Burescu Petru

 • biologie vegetală:
 • sistematica plantelor,
 • fitocenologie,
 • ecologie,
 • ocrotirea naturii,
 • biodiversitate și importanța economică

 

Prof. univ. dr. habil Copolovici Dana

 • biologie moleculara,
 • biologie celulara,
 • chimie analitica si instrumentala,
 •  microbiologie,
 • ecologie,

 

Conf. univ. dr. habil Vicaş Simona

 • Compuși bioactivi cu diferite activități biologice (activitatea antioxidantă, activitate antimicrobiană, activitate antitumorala, activitate de inducere/inhibare a enzimelor de detoxifiere a organismului) din resurse vegetale diferite. Identificarea mecanismelor de biosinteză/degradare a compușilor bioactivi în diferite situații (procesare alimentară, factori de mediu, prezența elicitorilor etc.).
 • Obținerea de nanoparticule prin metode chimice și biotechnologice cu aplicații în industria alimentară și medicală (nanobiotechnologie)

 

Prof. univ. dr. habil Cupşa Diana

 • Ecologie acvatică: comunități de nevertebrate macrozoobentice, specii invazive, ihtiofaună
 • Toxicologie acvatică: efectele unor pesticide, detergenți asupra compoziției comunităților macrozoobentice și ihtiologice
 • Impact antropic: efecte ale activităților antropice asupra mediul acvatic generate de extracție de balastru din albie, efluenți industriali, lucrări hidrotehnice, etc.
×

Meniu


TOP