Universitatea din Oradea

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea rezultatelor din teza de doctorat, în calitate de autor, astfel:

a) cel puțin un articol publicat într-o revistă cotată ISI cu FI > 0,5;

b) cel puțin două articole publicate în reviste indexate PubMed ori BDI sau un articol publicat într-o revistă cotată ISI;

2. articolele specificate la pct. 1 lit. a) și b) pot fi de tipul Original Research sau Review, însă minimum două articole trebuie să fie de tipul Original Research;

3. pentru toate articolele științifice, doctorandul trebuie să aibă calitatea de autor (prim-autor, autor corespondent, coautor) și la minimum un articol să fie prim-autor.

 

Regulament privind finalizarea studiilor universitare de doctorat 

×

Meniu


TOP