Universitatea din Oradea

Domeniul de doctorat MEDICINĂ face parte din Scoala Doctorala de Stiințe Biomedicale, a IOSUD din Universitatea din Oradea – instituție de învățământ superior acreditată să organizeze studii universitare de doctorat în 18 domenii de doctorat, organizate în 7 Şcoli doctorale, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la forma cu frecvenţă redusă. 

Domeniul de doctorat MEDICINA a fost înființat începând cu anul 1994 (OMEC nr. 5363/1994), în cadrul acestuia activând de-a lungul timpului următorii conducători de doctorat:

- Prof.univ.dr.Mircea IFRIM  (OM 4794/16.04.1993)

- Prof.univ.dr.George IONESCU (OM 4794/16.04.1993)

- Prof.univ.dr. Marius MOTOCU (OM 8118/1994)

- Prof.univ.dr.Barbu CUPARENCU (OM  4794/16.04.1993)

- Prof.univ.dr.Gheorghe NICULESCU (OM 3271 /1995)

- Prof.univ.dr. Ioan PUȘCAȘ (OM 5203/23.11.2000)

- Prof.univ.dr. Ladislau SZEGEDI (OM 3573/19.04.2002)

- Prof.univ.dr.Radu SPINEANU (OM4308/28.08.2002)

- Prof.univ.dr.Aurel LAZĂR (OM 4110/05.06.2003)

- Prof.univ.dr.Florin BOGDAN (OM 4794/16.04.1993)

- Prof.univ.dr.Teodor Traian MAGHIAR (OM 3867/17.05.2004)

- Prof.univ.dr.Marius Adrian MAGHIAR (OM  3867/17.05.2004)

- Prof.univ.dr.Aurel BABEȘ (OM 3867/17.05.2004)

- Prof.univ.dr.Gavril CORNUȚIU (OM 1657/02.08.2007)

- Prof.univ.dr.Petru Mihancea (OM  3656/10.04.2009)

- Prof.univ.dr.Marius BEMBEA (OM 3656/10.04.2009)

- Prof.univ.dr.Amorin POPA (OM  4697/14.08.2009)

- Prof.univ.dr.POPESCU Mircea Ioachim (OM  3782/11.05.2010)

- Prof.univ.dr.LAZĂR Liviu (OM nr. 4631/11.08.2010)

- Prof.univ.dr.habil.Florian Dorel BODOG (OMEN nr. 5633MD/11.12.2013)

- Prof.univ.dr.habil.CAVALU Daniela Simona (OMENCS nr. 3216/18.02.2015)

- Prof.univ.dr. ULMEANU Ruxandra (OMENCS nr. 3290/02.03.2016)

- Prof.univ.dr. NICOARĂ Simona Delia (OMENCS nr. 5990/08.12.2016)

- Conf.univ.dr. BABEȘ Katalin (OMEN nr.3400/22.03.2018)

- Prof.univ.dr.habil. Pop Ovidiu (OMEN nr. 4072 din 9.04.2020)

-Prof.univ.dr.habil. Muresan Mariana (OMEN nr. 4071 din 9.04.2020)

-Prof.univ.dr.habil. Puia Ioan Cosmin (OME nr. 5829 din 27.12.2017)

-Conf.univ.dr.habil. Frățilă Ovidiu (OME nr. 3932 din 14.06.2021)

În prezent (anul univ. 2020-2021), la Școala Doctorală de Stiinte Biomedicale, Domeniul de doctorat MEDICINA sunt înmatriculați un număr de 241 studenți - doctoranzi. De asemenea, începând cu anul 2015 și până în prezent, un număr de 54 de studenți doctoranzi au susținut public  teza de doctorat, iar 50 au obținut titlul științific de doctor în MEDICINA, fiind confirmați de CNATDCU.

Școala doctorală dispune, pentru fiecare domeniu în parte, de plan de cercetare științifică propriu, inclus în planul strategic al Facultății de medicină și Farmacie la care este arondat domeniul de doctorat. Temele de cercetare ale tezelor de doctorat sunt cuprinse în Planul de cercetare științifică al Școlii Doctorale de Stiinte Biomedicale și se înscriu în aria științifică a domeniului fundamental Stiinte Biologice si Biomedicale.

Domeniul de doctorat MEDICINĂ organizat în cadrul Școlii Doctorale de Stiinte Biomedicaleare, are ca misiune generarea şi transferarea cunoașterii către societate prin:

  • formare academică, la cel înalt nivel de performanță, a studentului doctorand cu scopul satisfacerii nevoii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a acestuia, dar şi a nevoii de forță de muncă specializată a societății;
  • promovarea excelenței în procesele de cercetare științifică, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaștere către societatea românească, răspunzând astfel necesității de progres al acesteia.

Principalele obiective vizate de către domeniul de doctorat sunt următoarele:

Ob.1.   optimizarea și eficientizarea programelor de pregătire bazate pe studii avansate;

Ob.2.   asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii activităților desfășurate în cadrul domeniului de doctorat;

Ob.3.   stimularea, dezvoltarea capacității și capabilităților de cercetare, concomitent cu promovarea de direcții de cercetare noi;

Ob.4.   dezvoltarea resursei umane implicate la nivelul ciclului de studii de doctorat;

Ob.5.   internaționalizarea și creșterea vizibilității la nivel național și internațional;

×

Meniu


TOP