Universitatea din Oradea

ORAR DE ACTIVITĂȚI ȘI CONSULTAȚII la nivelul ȘCOLII DOCTORALE DE ȘTIINȚE BIOMEDICALE pentru:

  • conducătorii de doctorat,
  • membrii comisiilor de îndrumare 
  • cadrele didactice care susțin disciplinele din Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate:

 

INVITATION 12.01.2022-19.00 EET TEAMS PLATFORM

Curs susținut de Prof. Dr. med. Cassian Sitaru pe Platforma TEAMS

Facharzt für Dermatologie und Venerologie, dermatologische Labordiagnostik

Facharzt für Laboratoriumsmedizin, Immunologie, Ärztliches Qualitätsmanagement

"Mechanisms of tissue damage by autoantibodies"

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a74Qv_2vyzoFt0Hi_0Q4AekUck3ZpY-eOfTKL4MdUNTI1%40thread.tacv2/1640354710077?context=%7b%22Tid%22%3a%2205d791cd-a305-40a3-aae8-eeced7cd17a5%22%2c%22Oid%22%3a%22f8e5271f-c054-4295-a19d-f576f8949aa3%22%7d 

 

 

Curs online sustinut de  Prof. dr. h.c SERBAN DAN COSTA de la Universitatea OTTO von GUERICKE din Magdenburg, Germania

Titlul cursului: The importance of surgery techniques in breast cancer and the right time for intervention

Prezentare curs

 

Prof.univ.dr.habil. Simona Bungău - Orar / Activități - 2021-2022

Prof.univ.dr. Popa Amorin - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022 

Prof.univ.dr. Bembea Marius - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022 

Prof.univ.dr. Lazăr Liviu - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022 

Prof.univ.dr. Popescu Mircea Ioachim - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022

Prof.univ.dr.habil. Cavalu Simona - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022

Prof.univ.dr.habil. Ulmeanu Ruxandra - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022

Prof.univ.dr.habil. Babeș Katalin - Cursuri: URGENȚA ÎN CARDIOLOGIE

Prof.univ.dr.habil. Daina Lucia - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022

Prof.univ.dr.habil. Jurca Claudia - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022

Conf.univ.dr.habil. Zaha Dana Carmen - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022

Conf.univ.dr.habil. Mohan George Aurel - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022

Conf.univ.dr.habil. Nicula Cristina - Orar / Activități - anul universitar 2021-2022

Fișa disciplinei: Metodologia cercetării științifice în domeniul Științe Biologice și Biomedicale

Fișa disciplinei: Etică și integritate academică în domeniul Științe Biologice și Biomedicale

Fișa disciplinei: TRATAMENTUL MEDICAMENTOS ÎN DISLIPIDEMIA ATEROGENĂ ÎN PATOGENEZA CARDIOVASCULARĂ

Fișa disciplinei: TEHNICA REDACTARII DOCUMENTELOR STIINTIFICE MEDICALE

Fișa disciplinei: EPIDEMIOLOGIA ȘI TRATAMENTUL ÎN BOLILE PULMONARE

Fișa  disciplinei: Mentor proiect - Program de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii postdoctorat ai Universității din Oradea, pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale SMART

Fișa disciplinei: Biomateriale

Fișa disciplinei: Urgențe în cardiologie

Fișa disciplinei: Cardiovascular risk in metabolic diseases and diabetes mellitus

Fișa disciplinei: Principii generale ale recuperării în medicină

Fișa disciplinei: Managementul granturilor

Fișa disciplinei: Conceperea și redactarea unui material științific publicabil

Fișa disciplinei: Cercetarea științifică clinică în domeniul Științe Biologice și Biomedicale

Fișa disciplinei: Cercetarea științifică fundamentală în domeniul Științe Biologice și Biomedicale

Fișa disciplinei: Concepte moderne în formularea medicamentelor

 

Prof.univ.dr.habil. Maghiar Teodor

Prof.univ.dr. Popa Amorin

Prof.univ.dr. Bembea Marius

Prof.univ.dr. Mihancea Petru

Prof.univ.dr. Popescu Mircea Ioachim

Prof.univ.dr. Babeș Aurel

Prof.univ.dr. Spineanu Radu

Prof.univ.dr.habil. Cavalu Simona

Prof.univ.dr.habil. Buhaș Camelia

Prof.univ.dr.habil. Lazăr Liviu

Prof.univ.dr.habil. Mureșan Mariana

Prof.univ.dr.habil. Nicoară Simona

Prof.univ.dr.habil. Pop Ovidiu

Prof.univ.dr.habil. Ulmeanu Ruxandra

Conf.univ.dr.habil. Juncar Mihai

Conf.univ.dr.habil. Babeș Katalin

Conf.univ.dr.habil. Daina Lucia

×

Meniu


TOP