Universitatea din Oradea

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

LA CEL MAI ÎNALT NIVEL

MISIUNE ȘI OBIECTIVE CSUD

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI LA
CONFERINȚE, PREZENTĂRI, EVENIMENTE

LOCAȚII ȘI PROGRAME

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

AFLAȚI CUM VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE

LA O ȘCOALA DOCTORALĂ

DESPRE ADMITERE

DOCTORAT
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

TITLUL DE DOCTOR
ESTE CONFIRMAREA VALORII TALE

CONTACTAȚI-NE ACUM

Școlile doctorale ale Universității din OradeaȘcoala Doctorală de Științe Umaniste și Arte

Aveți oportunitatea de a vă dezvolta competențele, prin cercetare ştiinţifică originală, în domeniile de doctorat Filologie sau Teologie
Școala Doctorală de Geografie

Aveți oportunitatea de a vă dezvolta competențele, prin cercetare ştiinţifică originală, în domeniul de doctorat Geografie
Școala Doctorală de Istorie

Aveți oportunitatea de a vă dezvolta competențele, prin cercetare ştiinţifică originală, în domeniul de doctorat Istorie
Școala Doctorală de Sociologie

Aveți oportunitatea de a vă dezvolta competențele, prin cercetare ştiinţifică originală, în domeniul de doctorat Sociologie
Școala Doctorală de Științe Biomedicale

Puteți opta pentru a vă dezvolta competențele în domeniile de doctorat Medicină (4 ani), Farmacie (4 ani) sau Biologie (3 ani)
Școala Doctorală de Științe Economice

Puteți opta pentru a vă dezvolta competențele în domeniile de doctorat Economie, Administrarea Afacerilor sau Finanțe
Școala Doctorală de Științe Inginerești

Domenii de doctorat Agronomie, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Matematică, Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationaleMISIUNEA NOASTRĂ

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Misiunea Universităţii din Oradea este să ofere educaţie şi cercetare la un standard înalt de calitate într-un context naţional şi internaţional de dezvoltare socială, profesională şi, nu în ultimul rând, intelectuală a individului, și totodată de a contribui la dezvoltarea socială, economică şi culturală a oraşului Oradea.

Potrivit reglementărilor naționale şi interne, desfășurarea studiilor universitare de doctorat la IOSUD-Universitatea din Oradea, presupune parcurgerea celor două etape specifice respectiv, programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PUA), în primul semestru și programul de cercetare științifică, până la finele anului III.

Programul de pregătire universitară avansată cuprinde discipline de metodologie a cercetării științifice şi de etică și integritate academică, dar şi discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică în domeniul de doctorat evaluat. În urma frecventării activităţilor alese din Oferta de discipline, înscrise în Programul de pregătire și rezultate, studenții doctoranzii sunt obligaţi să obţină un număr de 30 de credite. Disciplinele din cadrul PUA se desfăşoară pe durata a trei luni. Detalierea activităţilor (curs, seminar, număr de credite, etc.) sunt prevăzute în Fişele disciplinelor, precizându-se obiectivele disciplinelor, conţinutul tematic de bază, sistemul de evaluare a studenţilor doctoranzi şi bibliografia minimală. 

Program de pregătire și rezultate - formularVarianta word

Vă rugăm să accesați periodic pagina web, pentru a fi la curent cu modificările și/sau noutățile referitoare la repartizarea locurilor pe programe de studii, criterii de admitere, etc.

Pentru vechiul site accesați https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat.

×

Meniu


TOP