Universitatea din Oradea

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

LA CEL MAI ÎNALT NIVEL

MISIUNE ȘI OBIECTIVE CSUD

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI LA
CONFERINȚE, PREZENTĂRI, EVENIMENTE

LOCAȚII ȘI PROGRAME

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

AFLAȚI CUM VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE

LA O ȘCOALA DOCTORALĂ

DESPRE ADMITERE

DOCTORAT
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

TITLUL DE DOCTOR
ESTE CONFIRMAREA VALORII TALE

CONTACTAȚI-NE ACUM

Școlile doctorale ale Universității din OradeaȘcoala Doctorală de Științe Umaniste și Arte

Aveți oportunitatea de a vă dezvolta competențele, prin cercetare ştiinţifică originală, în domeniile de doctorat Filologie sau Teologie
Școala Doctorală de Geografie

Aveți oportunitatea de a vă dezvolta competențele, prin cercetare ştiinţifică originală, în domeniul de doctorat Geografie
Școala Doctorală de Istorie

Aveți oportunitatea de a vă dezvolta competențele, prin cercetare ştiinţifică originală, în domeniul de doctorat Istorie
Școala Doctorală de Sociologie

Aveți oportunitatea de a vă dezvolta competențele, prin cercetare ştiinţifică originală, în domeniul de doctorat Sociologie
Școala Doctorală de Științe Biomedicale

Puteți opta pentru a vă dezvolta competențele în domeniile de doctorat Medicină (4 ani), Farmacie (4 ani) sau Biologie (3 ani)
Școala Doctorală de Științe Economice

Puteți opta pentru a vă dezvolta competențele în domeniile de doctorat Economie, Administrarea Afacerilor sau Finanțe
Școala Doctorală de Științe Inginerești

Domenii de doctorat Agronomie, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Matematică, Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationaleMISIUNEA NOASTRĂ

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Misiunea Universităţii din Oradea este să ofere educaţie şi cercetare la un standard înalt de calitate într-un context naţional şi internaţional de dezvoltare socială, profesională şi, nu în ultimul rând, intelectuală a individului, și totodată de a contribui la dezvoltarea socială, economică şi culturală a oraşului Oradea.

Domeniul de doctorat Sociologie este autorizat la Universitatea din Oradea din 2009. În cadrul domeniului activează 6 coordonatori de doctorate cu competențe și expertiză în cele mai variate arii ale științelor sociale. La 1 ianuarie 2019 erau înmatriculați 60 studenți doctoranzi în Sociologie aflați în diverse etape de elaborare a tezei de doctorat.

Colectivul domeniului de doctorat încurajează abordările inter- și transdisciplinare- ale temelor de cercetare, investigațiile robuste din punct de vedere metodologic și monitorizează permanent respectarea standardelor etice în cercetare doctorală.

Doctoratul în sociologie la Universitatea din Oradea poate fi științific, axat pe cercetarea științifică avansată, care produce contribuții semnificative și originale la dezvoltarea cunoașterii în domeniu, sau profesional, centrat pe discipline profesionale și pe cercetare aplicată. Programul universitar de doctorat în sociologie durează de regulă 3 ani, beneficiază în fiecare an de un anumit număr de granturi de studii guvernamentale și de burse de studiu și se finalizează cu titlul științific de doctor în urma susținerii cu succes a Tezei de Doctorat de către studentul doctorand. În afara burselor guvernamentale, în ultimii ani un număr semnificativ de studenți doctoranzi au beneficiat de burse doctorale prin intermediul programelor POSDRU. De-a lungul celor trei ani de pregătire studentul doctorand beneficiază de supervizarea coordonatorului de doctorat și de sprijinul comisiei de îndrumare alcătuită din cadre ale Facultății de Științe Socio-Umane. Prin programul de pregătire universitară avansată studentului i se asigură participarea la cursuri de pregătire metodologică în domeniu, alte cursuri avansate în domeniu, fiind încurajat să participe la proiecte de cercetare, și să-și materializeze rezultatele cercetării prin publicații și participări la reuniuni științifice.

Vă rugăm să accesați periodic pagina web, pentru a fi la curent cu modificările și/sau noutățile referitoare la repartizarea locurilor pe programe de studii, criterii de admitere, etc.

Pentru vechiul site accesați https://www.uoradea.ro/Studii+Doctorat.

×

Meniu


TOP