Universitatea din Oradea

În cadrul Școlii Doctorale de Istorie activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară şi în cadrul Centrului de Studii Interdisciplinare Oradea-Chişinău, condus de profesorul universitar dr. Sorin Şipoş, care a luat fiinţă în anul 2012, având ca principale obiective elaborarea şi publicarea de volume ştiinţifice, organizarea de conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea de articole şi studii în reviste cotate ISI şi incluse în BDI, participarea la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi realizarea de demersuri în vederea recunoaşterii naţionale şi internaţionale a rezultatelor cercetării. Din anul 2013, el funcţionează sub egida prestigioasă a Academiei Române. Membrii centrului sunt atât coordonatorii de doctorat, cadre didactice-membrii în comisiile de îndrumare, dar și studenții-doctoranzi.

Prof.univ.dr. Sorin Șipoș este autor a 50 de cărţi, ediţii de izvoare istorice, volume îngrijite şi coordonate, 110 de studii, articole, recenzii, dări de seamă, cronici, prefeţe în volume, în reviste de specialitate și a 128 de comunicări prezentate la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale. De asemenea este membru în comitetele științifice ale următoarelor conferințe internaționale: Textus testis. Valore documentario e dimensioni letterarie del testo storico, Padova, 17 novembre 2009; UnʾIdea dʾEuropa. Prospettive storiche e filologiche da est e da Ovest, Padova, 10-11 noiembrie 2011; The Image of Central Europe and of the European Union in the Narrations of Foreign Travellers, Chişinău, 17-26 iulie 2014; Congresul internațonal Memorialistica e letteratura della Grande Guerre, Padova-Venezia, 8-9 ottombre, 2015; Conferința internațională Il Post-Comunismo e le identita della transizione, Padova, 4-5 iunie, 2015; Oltre i confini. Il dialogo transnazionale nelle discipline storiche e filologiche, 8-9 Iunie, 2017. Teme și metode de cercetare în istorie și filologie, Oradea, 14-16 noiembrie, 2018.

Prof.univ.dr. Gabriel Moisa este membru în comitetele științifice la următoarele conferințe internaționale: Conferinţa internaţională Europa “…la spargerea lumii”. Declaraţia de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918, Oradea, 9-11 octombrie 2018; Conferinţa internaţională Mass-media în post-comunism: moştenire, evoluţie, tendinţe, Oradea-Gyula, 14-16 octombrie 2016; Simpozionul internaţional Muncă, bani, bănci, cultură şi politică, Oradea, 21-23 octombrie 2016¸ Conferinţa internaţională Achievements, Contemporary Approaches and Perspectives in the Evaluation of Cross-border Cooperation, Oradea, 06-07 June 2017.

Prof.univ.dr. Ion Zainea este membru în comitetele științifice ale conferințelor internaționale: Simpozionul internaţional cu tema Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVI-2014), ediţia a XII-a, Oradea, 2014; ediţia a XIII-a, Oradea, 21-23 octombrie 2016; ediţia a XIV-a, Oradea, 4-6 octombrie 2018.

Prof.univ.dr. Mihai Drecin este membru în comitetele științifice ale conferințelor internaționale: Simpozionul Internaţional din 1997„Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVIII-XIX)”, profilat pe probleme de istorie financiar-bancară românească şi central-europeană (edițiile 2014, 2016, 2018.

Prof.univ.dr. Antonio Faur este membru în comitetele științifice ale  conferințelor internaționale: Conferința Internațională Jews In The Camps And Ghettos Throughout Europe During The Second World War, Universitatea din Oradea, 30 mai 2014.

×

Meniu


TOP