Universitatea din Oradea

În cadrul activităților științifice derulate în cadrul Școlii Doctorale de Istorie au participat profesori universitari din centrele universitare de tradiție din țara și din străinătate.

Școala Doctorală de Istorie are colaborări științifice cu universități importante din Europa, dar care nu se regăsesc în lista aprobată de Ministerul Educației Naționale, menționată anterior, precum și cu diferite institute de cercetare. În această direcție am organizat 12 manifestări științifice la care au participat colegi de la Universitatea din Padova. O altă serie de activități științifice au fost organizate cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea CaʼFoscari din Venezia, Universitatea Jules Verne din Amiens, Universitatea Paris X din Nanterre, Universitatea din Alicante, Universitatea din Montpellier, Institutul de Cercetări Lingvistice - Academia Ungară de Științe Budapesta.

Școala Doctorală de Istorie are încheiate Acorduri de mobilitate Erasmus+ cu universități din străinătate, cu institute de cercetare, care vizează mobilitatea studenților doctoranzi și a cadrelor didactice. În fiecare an universitar se face o selecție unde studenții doctoranzi pot să aplice pentru stagii de studii și mobilități de plasament, iar cadrele didactice pentru mobilități de predare și pregătire profesională.

×

Meniu


TOP