Universitatea din Oradea

În vederea acordării titlului de doctor sunt necesare îndeplinirea următoarelor condiții:

1. domeniul Geografie - publicarea a minimum un articol, în revistele cotate ISI (WoS și/sau Arts & Humanities) și a minimum un articol în revistele indexate BDI ca prim-autor;

2. domeniul Geologie - publicarea sau acceptarea pentru publicare a minimum două articole (cu prezentarea dovezii de accept) care să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

a) cel puțin un articol să fie publicat într-o revistă cotată cu factor de impact FI ≥ 1;

b) la cel puțin un articol publicat, doctorandul trebuie să fie prim-autor, autor unic sau autor corespondent;

3. domeniul Știința mediului - publicarea a minimum o lucrare într-o revistă cotată ISI (cu FI > 0) în calitate de prim-autor și publicarea a minimum o lucrare într-o publicație indexată BDI.

 Regulamentul privind finalizarea studiilor universitare de doctorat

×

Meniu


TOP