Universitatea din Oradea

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. doctorandul trebuie să fi participat cu câte o comunicare la cel puțin două congrese/conferințe/colocvii științifice naționale sau internaționale, în țară sau în străinătate, dovedite prin programul de organizare al activității;

2. doctorandul trebuie să fi publicat cel puțin două articole științifice în reviste de specialitate sau în volume colective;

3. atât comunicările, cât și articolele științifice publicate trebuie să reprezinte părți din teză (indicate prin note de subsol în conținutul tezei de doctorat) sau să cuprindă rezultate ale cercetării realizate în cadrul cercetării doctorale.

Descărcați standardele de elaborare a tezei de doctorat

×

Meniu


TOP