Universitatea din Oradea

Finalizarea studiilor se face prin susţinerea publică a unei teze de doctorat în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Muzică. Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească o lucrare de doctorat sunt: noutatea temei, originalitatea, onestitatea în utilizarea surselor bibliografice, sporul de cunoaştere pe care îl aduce în domeniu, posibilităţile de valorificare practică, utilă a cercetării ştiinţifice.

 În conformitate cu OMEN nr. 5110 din 17 septembrie 2018, anexa 35, Comisia de Artele Spectacolului, în vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea de către doctorand a următoarelor standarde minimale:

. 1) pentru doctoratul profesional sunt următoarele condiţionalităţi cumulative:

  1. a) cel puţin două produse de creaţie artistică în specializarea doctoratului, remarcate în mediul profesional, care vor fi prezentate pe suport digital;
  2. b) cel puţin trei rapoarte de cercetare ştiinţifică;
  3. pentru doctoratul ştiinţific sunt următoarele condiţionalităţi cumulative:
  4. a) cel puţin trei rapoarte de cercetare ştiinţifică, un articol publicat sau acceptat spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) într-o revistă recunoscută CNCS, indexată într-o bază de date internaţională sau în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale;
  5. b) o comunicare ştiinţifică susţinută la o conferinţă/simpozion/workshop cu comitet de selecţie sau sistem peer-review, dovedită prin programul de organizare al evenimentului.

În cazul revistelor cu o listă lungă de așteptare, se pot lua în considerare studiile care au fost acceptate spre publicare de către editorii revistei (cu prezentarea dovezii de

Şcoala doctorală de Științe și Arte  este acreditată pentru domeniul Muzică de către Consiliul Naţional de Atestare a Diplomelor şi Certificatelor Universitare pe baza capacităţii ei instituţionale, a eficacităţii educative şi a managementului calităţii.

Regulamentul de finalizare a studiilor de doctorat și procedura de susținere publică a tezei 

Standardele de elaborare şi redactare ale tezei de doctorat

×

Meniu


TOP