Universitatea din Oradea

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. doctorandul are cel puțin trei publicații științifice în reviste indexate în bazele de date recunoscute în anexa nr. 32 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare;

2. în cazul revistelor cu o listă lungă de așteptare, se pot lua în considerare studiile care au fost acceptate spre publicare de către editorii revistei (cu prezentarea dovezii de accept), caz în care se va furniza un cod DOI identificabil;

3. autorul a participat cu cel puțin două comunicări la manifestări științifice/școli de vară ale doctoranzilor (ca rezultate parțiale ale propriilor cercetări), iar acestea au fost publicate în volumele colective ale acestor manifestări.

×

Meniu


TOP