Universitatea din Oradea

Standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor pentru domeniul de doctorat Agronomie așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 14 - Comisia de ingineria resurselor vegetale și animale, a OMEN nr. 5110 din 17 septembrie 2018, după cum urmează:

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

  1. publicarea in extenso a minimum trei lucrări, din tematica tezei, în reviste sau volume ale conferințelor naționale sau internaționale, indexate (BDI);
  2. doctorandul trebuie să fie prim-autor/autor corespondent la cel puțin două dintre lucrările publicate din tematica tezei, iar una dintre cele trei lucrări necesare poate fi echivalată cu o cerere de brevet de invenție național, înregistrată la OSIM, din tematica tezei;
  3. bazele de date internaționale (BDI) recunoscute sunt următoarele: Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ și AGRICOLA.

 

Descărcați standardele de elaborare a tezei de doctorat

Regulamentu privind finalizarea studiilor universitare de doctorat (Word)

 

×

Meniu


TOP