Universitatea din Oradea

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea in extenso a minimum două lucrări, din tematica tezei, în reviste și/sau în volumele unor manifestări științifice indexate în baze de date Web of Science (WoS) Core Collection Thomson Reuters și/sau în bazele de date internaționale;

2. bazele de date internaționale (BDI) recunoscute sunt: Scopus, IEEE Xplore, Elsevier Science Direct, Engineering Village, Compendex, INSPEC, Springerlink, Cabi, EBSCO, CSA ILLUMINA/PROQUEST și Index Copernicus și Urlich's;

3. doctorandul trebuie să fie prim-autor la cel puțin un articol.

 

Regulament pentru finalizarea studiilor universitare de doctorat (Word)

×

Meniu


TOP