Universitatea din Oradea

METODOLOGIA DE ADMITERE LA DOCTORAT ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI

DOMENIUL DE DOCTORAT INGINERIE ELECTRICA

Tematica de concurs

 

 1. Elemente generale de inginerie electrică: 
 1. Legi ale fenomenelor electromagnetice
 2. Conversia energiei câmpului electromagnetic în energie termică
 3. Metode numerice utilizate în ingineria electrică.

 

 1. Elemente generale de ingineria sistemelor software 
 1. Evaluarea și certificarea sistemelor software de mare răspundere funcțională
 2. Sisteme « îmbarcate » tolerante la defectări
 3. Securizarea datelor în „Cloud computing”
 4. Fiabilitatea serviciilor WEB.

 

Bibliografie 

 1. Hănţilă , Câmpul magnetic în structuri cu magneți permanenți, Editura Electra, 2004.
 2. Hănţilă , E. Demeter, Rezolvarea numerică a problemelor de câmp electromagnetic, Editor ARI Press, București, 1995,
 3. Hănţilă , T. Leuca, C. Ifrim, Electrotehnica teoretică, vol. I, Editura Electra, 2002,
 4. Leuca T., F.I. Hănţilă, L. Bandici, C Molnar, Bazele electrotehnicii, Editura Mediamira, 2007
 5. Maghiar T., Teodor Leuca, Şt. Nagy, Modelarea numerică a fenomenelor electromagnetice şi termice în procesele de turnare cu schimbare de fază, Editura Universităţii din Oradea, 167 pg., (ISBN 973-613-064-9), 2001.
 6. Maghiar T., Teodor Leuca, F.I. Hănţilă, Analiza numerică a proceselor de încălzire prin
 7. Curenţi turbionari, Editura Universităţii din Oradea, 192 pg., (ISBN 973-8218-89-2), 2001.
 8. Leuca Teodor, Livia Bandici, Carmen O. Molnar, Aspecte privind încălzirea în câmp de microunde a materialelor dielectrice, Editura Mediamira, Cluj-Napoca, 187 pg., 2006.
 9. Leuca Teodor, Ş. Nagy, Carmen Molnar, Încălzire inductivă. Tehnici de proiectare asistată de calculator, Editura Treira Oradea, 210 pg., ISBN 973-8159-27-X, 2000.
 10. Leuca, T., Elemente de teoria câmpului electromagnetic. Aplicaţii utilizând tehnici informatice, Editura Universităţii din Oradea, 2002.
 11. Leuca, T., Molnar Carmen, Circuite electrice. Aplicaţii utilizând tehnici informatice, Editura Universităţii din Oradea, 2002.
 12. Mocanu, C. I., Teoria circuitelor electrice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979
 13. Preda, M., Cristea, P., Analiza şi sinteza circuitelor electrice, Ed. Tehnică Bucureşti, 1968
 14. Răduleţ, R., Bazele teoretice ale electrotehnicii, vol. I, II, III, IV, Ed. Energ. de Stat, Bucureşti, 1954-1956.
 15. Şora, C., Bazele electrotehnicii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982
 16. Scott Short, Building XML web Services for the Microsoft .NET platform, Microsoft press, 2010.
 17. James Governor, Dion Hinchcliffe, Duane Nickull, Web 2.0 Architectures, O'Reilly Media / Adobe Dev Library, 2009.
 18. Gregory Dudek; Michael  Jenkin, Computational Principles of Mobile Robotics, Cambridge University Press 2010.
 19. Martin L. Shooman, Reliability of Computer Systems and Networks, Wiley–Blackwell 2002.
 20. Popențiu-Vlădicescu, "Software Reliability Engineering", în Advanced Mechatronics Systems, A Series of course book and laboratory handbook, 250 pp., Publisher University of Debrecen (HU), 2012, Editors: Géza Husi şi Radu-Cătălin Tarca, HU ISSN 2063-2657 , HU 978-963-473-526-7.
 21. Albeanu G., Fl. Popențiu, "Total Quality for Software Engineering Management", în H. Pham (ed.), Reliability Engineering Handbook, Springer-Verlag, London, 2005, pp. 567 – 584.
 22. Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee, Software Engineering: Theory and Practice, 4nd Edition. Prentice Hall, 2010,  ISBN-10: 0136061699; ISBN-13:9780136061694.
 23. Hoam Pham, System Software Reliability, 440 pp., Springer, 2007, ISBN 978-1-85233-950-0.
 24. The future of Cloud Computing, Opportunities for European Cloud Computing Beyond 2010, Expert Group Report (online) http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/cloud-report-final.pdf.
 25. Salekum Islam and Jean-Charles Gregoire, "Network Edge Intelligence for the Next-Generation Internet", Future Internet, 2010, 2, 603-623.
 26. Madhan K., K. Sarukesi, Paul R., "State-of-the-art Cloud Computing Security Taxonomies - A classification of security challenges in the present cloud computing environment", in Proc. of the International. Conf. on Advances in Computing, Communications and Informatics, Page no. 470-476, 2012.
 27. Albeanu, Fl. Popențiu-Vlădicescu, "On Reliable Cloud Computing Architectures Supporting eLearning", Journal of Information and Communication Technology (IJICT), Special Issue on: "Cloud Computing and Service-Oriented Architecture", Guest Editors: Prof. Florin Popențiu- Vlădicescu, University of Oradea, Romania, Prof. Srikanta Patnaik, SOA University, India, Publishers of Distinguished Academic, Scientific and Professional Journals, http://www.inderscience.com/ijict, 2012, ISSN (Online): 1741-8070 - ISSN (Print): 1466-6642,
 28. Madsen, G. Albeanu, B. Burtschy, Fl. Popențiu-Vlădicescu, "Neurosophic Logic Applied to Decision Making", Proceedings of Intelligent Computing, Communication and Devices (ICCD) Institute of Technical Education & Research, SoA University, and Bhubaneswar, India, April 18- 19 2014, Volume 1, Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 308, Jain, Lakhmi C., Patnaik, Srikanta, Ichalkaranje, Nikhil (Eds.) pp. 1-6, 2015, XXII, ISSN:1615-3871, E-ISSN:1860-0794, Springer.

 

Procedura de examen

 

Modul de desfasurare a colocviului de admitere:

 • sub forma de interviu
 • examinarea:
  • analiza dosarului candidatului;
  • activitatea stiintifica anterioara a doctorandului
  • cunoasterea domeniului tehnic (discutii);
  • tema pe care o va dezvolta la doctorat;
  • experienta candidatului pe domeniul temei la data colocviului de admitere, lucrari publicate, lucrari de cercetare efectuate, lucrari de inginerie efectuate anterior, etc;
  • evaluarea sanselor de reusita ale candidatului in desfasurarea cercetarii viitoare;

 

Evaluarea se face  pe o scară de la 1 la 10 a rezultatelor interviului. Ierarhizarea este realizată în funcţie de nota obţinută la colocviu.

Locurile bugetate se vor acorda primilor candidaţi, în condiţiile impuse de lege şi de regulamentul IOSUD.

 

Criterii de departajare 

 1. Numărul de lucrări ştiinţifice publicate Ns;
 2. Numărul de lucrări de cercetare efectuate Nc;
 3. Numărul de lucrări efectuate anterior (proiecte în cadrul locului de muncă sau în timpul anilor de studiu) Np 

Punctaj de departajare (Pd) : Pd = 0.5*Ns + 0.25*Nc + 0.25*Np

×

Meniu


TOP