Universitatea din Oradea

Standardele naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor pentru domeniul de doctorat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale,așa cum sunt prevăzute în anexa nr. 11 - Comisia de electronică, telecomunicații și nanotehnologie, a OMEN nr. 5110 din 17 septembrie 2018

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

  1. doctorandul să fie autor sau co-autor la minimum patru lucrări publicate, din tematica tezei, în reviste sau volume de conferinţe internaţionale indexate în BDI recunoscute în domeniu;
  2. cel puţin una dintre lucrările publicate din tematica tezei să fie publicată într-o revistă cotată ISI sau cel puţin două dintre lucrări să fie publicate în reviste/volume ale unor conferinţe indexate ISI;
  3. doctorandul să fie prim-autor la cel puţin două dintre lucrările publicate din tematica tezei;
  4. în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii sunt recunoscute următoarele baze de date internaţionale (BDI): ISI, Scopus, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Xplore, Science Direct, Elsevier, Springerlink, ACM (Association for Computing Machinery), DBLP şi EURASIP.

 

Regulament privind finalizarea studiilor universitare de doctorat (Word)

 

 

×

Meniu


TOP