Universitatea din Oradea

METODOLOGIA DE ADMITERE LA DOCTORAT ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI

DOMENIUL DE DOCTORAT INGINERIE ELECTRONICǍ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

Tematica de concurs

 

Principii generale de electronică aplicată: 

 1. electronică aplicată şi aparatură electronică; dezvoltarea de noi soluţii hardware şi software;
 2. proiectarea, experimentarea şi realizarea de aparate electronice;
 3. reţele şi software de telecomunicaţii;
 4. roboţi avansaţi, dezvoltarea aplicaţiilor de control în timp , senzori inteligenţi, aplicaţii utilizând DSP şi micro-convertoare; fuziunea datelor senzoriale cu aplicaţii în robotică.

 

Bazele prelucrării imaginilor şi semnalelor multidimensionale:

 1. prelucrarea şi analiza imaginilor şi semnalelor multidimensionale, inteligenţă artificială, calcul neural şi aplicaţii ale acestora;
 2. tehnologii audio-video pentru telecomunicaţii;
 3. realitate virtuală şi IOT (Internet of Things).

  

Bibliografie

 

 1. Trip Nistor Daniel, Electronică industrială, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-518-7, 121 pg., 2004
 2. Gordan, L. Tepelea, R.Reiz, L. Morgoş, Electronică analogică şi digitală, Editura Universităţii din Oradea, 2010
 3. Trip Nistor Daniel, Şchiop Adrian, Convertoare electronice de putere, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-985-9, 100 pg., 2005
 4. Curilă, Compresia modelelor tridimensionale, Editura Universităţii din Oradea, 2001, 254 pagini, ISBN 973-8219-64-7
 5. Buciu, Principii de compresie şi codare a informaţiei, Universitatea Oradea, ISBN 9786062500795, Editura Matrix Rom, 2014
 6. Popa, Transmisii analogice si digitale, Editura Universităţii Oradea 2009, 65 pag
 7. Tomşe, M. Gordan, Măsurări electrice şi electronice, Editura Universităţii Oradea, 2004
 8. Neamţu, L.Ţepelea, Circuite Integrate Numerice, Editura Universităţii din Oradea, 2008, ISBN 978-973-759-655-0
 9. Isar, C. Gordan, I. Naforniţă, Semnale şi Sisteme, Editura Orizonturi Studenţeşti Timişoara 2006, ISBN 973-638-324-9
 10. Gacsádi, V. Tiponuţ, Sisteme de achiziţii de date, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-868-2, 178 pag., 2005
 11. Gavriluţ, A. Gacsádi, L. Țepelea, Informatică aplicată în electronică: teorie și aplicații, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-606-10-1629-7, 139 pag., 2015
 12. Tiponuţ, I. Gavriluţ, A. Gacsádi, Roboţi mobili autonomi - Conducere cu reţele neuronale artificiale, Editura Politehnica din Timişoara, ISBN 978-606-554-167-2, 286 pag., 2010
 13. Dogaru, I. Dogaru, A. Gacsádi, I. Gavrilut, Structura şi dinamica reţelelor dinamice complexe. Reţele neliniare celulare, Editura Matrixrom, ISBN 978-973-755-947-0, 174 pag., 2013
 14. Tiponuţ, I. Gavriluţ, A. Gacsádi, Roboţi mobili autonomi - Conducere cu reţele neuronale artificiale, Editura Politehnica din Timişoara, ISBN 978-606-554-167-2, 286 pag., 2010
 15. A. Forsyth, J. Ponce - “Computer Vision: A Modern approach”, Prentice Hall, 2002
 16. Vertan, “Prelucrarea şi analiza imaginilor”, Editura Printech, Bucureşti, 1999
 17. Jahne B., „Digital Image Processing”, Springer, ISBN 3-540-67754-2, 2002
 18. Young I.T., „Fundamentals of Image Processing”, 2001
 19. Semmlow J.L., „Biosignal and Biomedical Image Processing”, ISBN 0-8247-4803-4, 2004
 20. Grava, V. Buzuloiu, Elemente de prelucrarea şi analiza imaginilor, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-377-1, 207 pag., 2007
 21. Grava, Vedere artificială şi realitate virtuală, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-516-4, 210 pag., 2008
 22. Grava, Ş. Ciurel, V. Buzuloiu, Principii ale aparatelor de imagistică medicală, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 973-613-675-2, 201 pag., 2004
 23. Grava, Vedere artificială şi realitate virtuală, Editura Universităţii din Oradea, ISBN 978-973-759-516-4, 210 pag., 2008
 24. Grava, Estimarea şi compensarea mişcării în secvenţe de imagini, Seria de Matematici Aplicate şi Industriale a Universităţii din Piteşti, ISBN 973-86449-3-3, 278 pag., 2004
 25. Jahne B. – „Computer Vision and Applications”, ISBN 0–12–379777-2, 2000

 

Procedura de examen

Modul de desfasurare a colocviului de admitere: 

 • sub forma de interviu
 • examinarea:
  • analiza dosarului candidatului;
  • activitatea stiintifica anterioara a doctorandului
  • cunoasterea domeniului tehnic (discutii);
  • tema pe care o va dezvolta la doctorat;
  • experienta candidatului pe domeniul temei la data colocviului de admitere, lucrari publicate, lucrari de cercetare efectuate, lucrari de inginerie efectuate anterior, etc;
  • evaluarea sanselor de reusita ale candidatului in desfasurarea cercetarii viitoare;

Evaluarea se face  pe o scară de la 1 la 10 a rezultatelor interviului. Ierarhizarea este realizată în funcţie de nota obţinută la colocviu.

Locurile bugetate se vor acorda primilor candidaţi, în condiţiile impuse de lege şi de regulamentul IOSUD.

 

Criterii de departajare 

 1. Numărul de lucrări ştiinţifice publicate Ns;
 2. Numărul de lucrări de cercetare efectuate Nc;
 3. Numărul de lucrări efectuate anterior (proiecte în cadrul locului de muncă sau în timpul anilor de studiu) N

 Punctaj de departajare (Pd) : Pd = 0.5*Ns + 0.25*Nc + 0.25*Np

 

 

×

Meniu


TOP