Universitatea din Oradea

Departamentul de Inginerie Energetică oferă, de asemenea, următoarele programe de formare şi dezvoltare profesională continuă:

  • Gestiunea energiei;
  • Bilanţuri electroenergetice;
  • Bilanţuri termoenergetice;
  • Cursuri de pregătire teoretică pentru autorizarea electricienilor.

Pe fondul preocupărilor și realizărilor acumulate la Universitatea din Oradea, în domeniul Inginerie Energetică, în anul 1991, prof. dr. ing. Teodor Maghiar a primit dreptul de a conduce doctorat în specializarea Electroenergetică, din cadrul domeniului fundamental “Științe Tehnice”. Menționăm că , prof. T. Maghiar a fost primul conducător de doctorat de la Universitate din Oradea, ceea ce ne permite să afirmăm faptul că domeniul de doctorat Inginerie Energetica, prin specializarea “Electroenergeticii” este primul domeniu de doctorat autorizat la Universitatea din Oradea. În intervalul 1991-1999 un număr însemnat de doctoranzi au absolvit studiile doctorale sub conducerea regretatului T. Maghiar.

În anul 1994, prof. dr. ing. Ioan Felea, a obținut dreptul de a conduce doctorate în specializarea “fiabilitate” din cadrul domeniului fundamental “științe tehnice”, fiind practic al treilea conducător de doctorat atestat la Universitatea din Oradea. Avănd în vedere faptul că domeniul de competență și cercetare științifică al prof. I. Felea este în Inginerie Electrică, temele tezelor de doctorat conduse au fost cu referire la fiabilitatea echipamentelor și instalațiilor energetice. Odată cu realizarea studiilor universitare de doctorat în anul 1999, prof. I. Felea a optat cum era firese pentru a conduce doctorate în Inginerie Energetică.

În anul 2003, obține titlul de “doctor inginer” în Inginerie Energetică, d-l Gh. Constantin Ionescu, înscris în 1996 la specializarea “fiabilitate” (prof. I. Felea) și finalizănd în domeniul inginerie energetică, ca urmare a opțiunii conducătorului de doctorat. Benefiicind de așanumitul “Ordin Miclea” (OM nr……/2005), conf. dr. ing. Gh. Constantin Ionescu obține gradul de professor universitar, și concomitant dreptul de a conduce doctorate în “Inginerie Energetică”.

Actualmente, în cadrul SDSI, domeniului “Inginerie Energetică” există doi conducători de doctorat

  • Prof. univ. emerit Ioan Felea
  • Prof. univ. Gheorghe Constantin Ionescu

Sub aspect educațional și științific, domeniul de doctorat “Inginerie Energetică” funcționează in cadrul Departamentului de Inginerie Energetică, iar sub aspect administrativ acest domeniu este integrat în cadrul Școlii Doctorale de Științe Inginerești (SDSI).

Cercetările științifice ale cadrelor didactice și ale cercetătorilor afiliați domeniului energetic din cadrul Universității din Oradea s-au desfășurat în următoarele direcții :

  • Modelarea şi evaluarea calității, fiabilității și mentenanței instalațiilor energetice
  • Optimizarea rețelelor și sistemelor electroenergetice
  • Identificarea de soluţii pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice regenerabile
  • Management optimal al sistemelor energetice

×

Meniu


TOP