Universitatea din Oradea

METODOLOGIA DE ADMITERE LA DOCTORAT ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI

DOMENIUL DE DOCTORAT INGINERIE INDUSTRIALA

Tematica de concurs

 

Masini si sisteme de fabricatie integrate cu calculatorul (MSFIC-Master)

 1. Organologia mecanică la MUCN
  • Ghidaje
  • Arborele principal
  • Lanţuri cinematice pentru axe liniare şi de rotaţie
  • Lanţuri cinematice principale
 2. Problematica tehnologica a MUCN.
  • Generarea suprafetelor in regim CNC
  • Avanatje si posibilitati ale tehnologiei CNC
  • Viitorul tehnologiilor CNC
 3. Structuri de MUCN. Exemple specifice de MUCN, CP, CFF.
  • Strunguri
  • Maşini de găurit şi frezat
  • Masini de alezat si frezat
  • Maşini de rectificat
 4. Flexibilitatea şi problematica specifică la MUCN;
  • Nivele de automatizare şi funcţii specifice la centre de prelucrare şi celule flexibil
  • Schimbarea sculei la centre de prelucrare
  • Schimbarea paletei la centre de prelucrare
 5. Tehnologii neconventionale si rolul lor in ing. I
  • Electroeroziunea
  • Rapid prototyping 

Sisteme mecatronice si robotizate avansate aplicate in inginerie industrială 

 1. Sisteme mecatronice in inginerie industriala
  • Sisteme senzoriale folosite in industrie
  • Sisteme de transfer in sisteme de fabricatie
  • Sisteme de actionare hidropneumatice in inginerie industriala
 2. Sisteme robotice in inginerie industriala
  • Roboti utilizati in industrie
  • Structura mecanica a robotilor
  • Sisteme de fabricatie flexibila robotizat

 

Bibliografie 

 1. Ganea , Maşini unelte şi sisteme flexibile, curs 2010;
 2. Ganea Masini si echipamente tehnice pentru prelucrarea pieselor prismatice vol. 1+2, Ed. 2009/2010
 3. Mihaila I. Tehnologii neconventionale, Ed. 2008
 4. Tarca R. Introducere in robotica, Ed U Oradea, 2003.
 5. Tarca R. Advanced Mechatronics, U Debrecen, 2012.
 6. Tarca R. Sisteme de fabricatie flexibila, curs 20

 

Procedura de examen

Modul de desfasurare a colocviului de admitere: 

 • sub forma de interviu
 • examinarea:
  • analiza dosarului candidatului;
  • activitatea stiintifica anterioara a doctorandului
  • cunoasterea domeniului tehnic (discutii);
  • tema pe care o va dezvolta la doctorat;
  • experienta candidatului pe domeniul temei la data colocviului de admitere, lucrari publicate, lucrari de cercetare efectuate, lucrari de inginerie efectuate anterior, etc;
  • evaluarea sanselor de reusita ale candidatului in desfasurarea cercetarii viitoare;

Evaluarea se face  pe o scară de la 1 la 10 a rezultatelor interviului. Ierarhizarea este realizată în funcţie de nota obţinută la colocviu.

Locurile bugetate se vor acorda primilor candidaţi, în condiţiile impuse de lege şi de regulamentul IOSUD.

 

Criterii de departajare 

  1. Numărul de lucrări ştiinţifice publicate Ns;
  2. Numărul de lucrări de cercetare efectuate Nc;
  3. Numărul de lucrări efectuate anterior (proiecte în cadrul locului de muncă sau în timpul anilor de studiu) Np.

 Punctaj de departajare (Pd) : Pd = 0.5*Ns + 0.25*Nc + 0.25*Np

×

Meniu


TOP