Universitatea din Oradea

Domeniul de doctorat INGINERI INDUSTRIALĂ face parte din domeniul fundamental de ŞTIINTE INGINEREŞTI.

Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare și permit dobândirea titlului de doctor domeniul fundamental ŞTIINȚE INGINEREŞTI. Ȋn cazul Universității din Oradea, domeniul de doctorat INGINERI INDUSTRIALĂ se sprijină pe o consistentă experienţă (tradiție), fiind cel mai vechi domeniu de doctorat (1995).

Dezvoltarea acestui domeniu de doctorat a fost posibilă datorita existenţei a două premise. O prima premisă este de natură academică, mai precis, în cadrul Universității din Oradea s-a dezvoltat programul de studii de licență Tehnologia Construcțiilor de Mașini (primul ciclu de studii universitare), completat de programele de studii de masterat în domeniul INGINERI INDUSTRIALĂ.

Ȋn prezent programul de studii de masterat se numește Concepție Fabricație si Management Asistate de Calculator (al II-lea ciclu de studii universitare). Aceste programe de studii au fost încadrate de cadre didactice cu experiență, doctori şi conducători de doctorat în domeniul INGINERI INDUSTRIALĂ. A doua premisă care a stat şi stă la baza dezvoltării domeniului de doctorat INGINERI INDUSTRIALĂ o constituie mediul economic. Pe de-o parte, a fost tradiția industrială a municipiului Oradea, pe de-alta parte, este prezentul şi viitor economic al municipiului Oradea,al regiunii Crișana şi nu numai. Dinamica dezvoltării companiilor industriale este foarte accentuată, acestea fiind, de fapt, potențialii beneficiari ai rezultatelor cercetărilor efectuate de studenții doctoranzi sub îndrumarea conducătorilor şi a comisiilor de îndrumare.

Domeniul de doctorat de INGINERI INDUSTRIALĂ din cadrul Universității din Oradea este susținut de 8 conducători de doctorat. Tematica de cercetare este foarte diversă. O prima categorie de teme se refera la concepția, la proiectarea unor produse cu caracteristic şi proprietăți superioare, echipamente complexe, linii de fabricație automatizate, sisteme mecatronice inteligente. O alta grupa de preocupări, are în vedere cercetările referitore la concepția unor tehnologii şi procese de producție performante. Toate cercetările sunt susținute de importante contribuții cu carter teoretic, verificate prin modelare si simulare şi validate în practica.

Activitatea de cercetare în cadrul domeniului de doctorat INGINERI INDUSTRIALĂ are un caracter puternic aplicativ. Aceasta urmărește integrarea informaționala a tuturor etapelor din ciclul de viața al produselor prin noul concept Industry 4.0.

×

Meniu


TOP