Universitatea din Oradea

METODOLOGIA DE ADMITERE LA DOCTORAT ŞCOALA DOCTORALĂ DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI

DOMENIUL DE DOCTORAT INGINERIE SI MANAGEMENT

Tematica de concurs

 

 1. Masini si sisteme de fabricatie integrate cu calculatorul
  1. Organologia mecanică la MUCN
   1. Ghidaje
   2. Arborele principal
   3. Lanţuri cinematice pentru axe liniare şi de rotaţie
   4. Lanţuri cinematice principale
  2. Problematica tehnologica a MUCN.
   1. Generarea suprafetelor in regim CNC
   2. Avanatje si posibilitati ale tehnologiei CNC
   3. Viitorul tehnologiilor CNC
  3. Structuri de MUCN. Exemple specifice de MUCN, CP, CFF.
   1. Strunguri
   2. Maşini de găurit şi frezat
   3. Masini de alezat si frezat
   4. Maşini de rectificat
  4. I.4. Flexibilitatea şi problematica specifică la MUCN;
   1. Nivele de automatizare şi funcţii specifice la centre de prelucrare şi celule flexibil
   2. Schimbarea sculei la centre de prelucrare
   3. Schimbarea paletei la centre de prelucrare
  5. Tehnologii neconventionale si rolul lor in inginerie industriala
   1. Electroeroziunea
   2. Rapid prototyping
 1. Sisteme mecatronice si robotizate avansate aplicate in inginerie industrială
  1. Sisteme mecatronice in inginerie industriala
   1. Sisteme senzoriale folosite in industrie
   2. Sisteme de transfer in sisteme de fabricatie
   3. Sisteme de actionare hidropneumatice in inginerie industriala
  2. Sisteme robotice in inginerie industriala
   1. Roboti utilizati in industrie
   2. Structura mecanica a robotilor
   3. Sisteme de fabricatie flexibila robotizat
 1. Lean Manufacturing
  1. Principiile Lean Manufacturing
  2. Metode şi tehnici utilizate în Lean Manufacturing
  3. Strategii de implementare Lean Manufacturing
  4. Managementul schimbărilor în timpul tranzitiei la Lean Manufacturing
 2. Managementul calitatii totale
  1. Concepte ale managementul calitatii totale
  2. Metode utilizate in managementul calitatii totale
  3. Structuri si strategii manageriale pentru implementarea managementul calitatii totale
  4. Managementul calitatii totale în contextul schimbării organizationale
 3. Managementul bazat pe cunostinte
  1. Concepte ale managementul bazat pe cunostinte
  2. Instrumente ale managementul bazat pe cunostinte
  3. Implementarea managementului bazat pe cunoştinţe
 4. V Managementul riscurilor
  1. Conceptul de management al riscului
  2. Procesul de management al riscului
  3. Tehnici de management al riscului
  4. Implementarea strategiei de management al riscului

 

Bibliografie

 

 1. Black, J.T., Steve L. Hunter, S.L.(2003). Lean Manufacturing Systems and Cell Design, Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, MI
 2. Brancoveanu, R. (coord). (2007). Managementul cunoasterii, Editura Universitatii Bucuresti,
 3. Constantinescu, L.M.(2006). Managementul calitatii totale, Editura Bibliotheca, Tîrgovişte
 4. Cureteanu,  R.S.,(2011).  Managementul  cunoasterii  in  societatea  informationala,  Editura Economica
 5. Daile, K.W. (2003). The Lean Manufacturing Pocket Handbook, DW Publishing Co., Grand Blanc
 6. Ganea M. (2010). Maşini unelte şi sisteme flexibile, curs;
 7. Ganea M. (2009/2010).     Masini si echip. tehn. pt prel pieselor prismatice vol. 1+2, Ed. 2009/2010
 8. Gavrilescu, M. (2006). Estimarea şi managementul riscului, Editura EcoZone, Iaşi, Ediţia a II-a, Seria Managementul mediului
 9. Ilieș, L., Crișan, E (2011), Managementul calității totale, Editura Oeconomica, Bucureşti
 10. Mazilescu, V. (2008). Sisteme pentru managementul de cunostintelor, Editura Didactică şi Pedagogică
 11. Mihaila I. (2008). Tehnologii neconventionale.
 12. Moraru, R. I., Babut, G. B. (2010). Evaluarea si managementul participativ al riscurilor: ghid practic, Editura Focus, Petrosani
 13. Olaru, M., ş.a. (2000). Tehnici si instrumente utilizate in managementul calitatii,   Editura Economica, Bucuresti
 14. Tarca R. (2012).  Advanced Mechatronics, Ed. Universitatii Debrecen
 15. Tarca R. (2003).  Introducere in robotica, Ed Universitatii Oradea
 16. Tarca R. (2012).  Sisteme de fabricatie flexibila
 17. Visoiu, I., Rusu, C. (2010). Implementarea managementului riscului la nivel organizaţional: Ghid aplicativ, Editura Economică , Bucureşti
 18. Wilson, L. (2010). How to Implement Lean Manufacturing, McGraw-Hill, New York
 19. Womack, J.P., Jones, D.T. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, Productivity Press; 2nd edition, New York

 

Procedura de examen

Modul de desfasurare a colocviului de admitere: 

 • sub forma de interviu
 • examinarea:
  • analiza dosarului candidatului;
  • activitatea stiintifica anterioara a doctorandului
  • cunoasterea domeniului tehnic (discutii);
  • tema pe care o va dezvolta la doctorat;
  • experienta candidatului pe domeniul temei la data colocviului de admitere, lucrari publicate, lucrari de cercetare efectuate, lucrari de inginerie efectuate anterior, etc;
  • evaluarea sanselor de reusita ale candidatului in desfasurarea cercetarii viitoare;

Evaluarea se face  pe o scară de la 1 la 10 a rezultatelor interviului. Ierarhizarea este realizată în funcţie de nota obţinută la colocviu.

Locurile bugetate se vor acorda primilor candidaţi, în condiţiile impuse de lege şi de regulamentul IOSUD.

 

Criterii de departajare 

  1. Numărul de lucrări ştiinţifice publicate Ns;
  2. Numărul de lucrări de cercetare efectuate Nc;
  3. Numărul de lucrări efectuate anterior (proiecte în cadrul locului de muncă sau în timpul anilor de studiu) Np.

 Punctaj de departajare (Pd) : Pd = 0.5*Ns + 0.25*Nc + 0.25*Np

×

Meniu


TOP