Universitatea din Oradea

Domeniul de doctorat INGINERIE şi MANAGEMENT funcționează în cadrul Şcolii Doctorale de Științe Inginerești IOSUD Universitatea din Oradea având un pronunțat caracter interdisciplinar care integrează principiile tehnice cu managementul.

Cercetarea în acest domeniu își propune să facă față provocărilor problematicii complexe în inginerie răspunzând cerințelor domeniilor conceptului Industry 4.0:

  • Integrarea orizontala si verticala a sistemelor
  • Internet of Things
  • Cybersecurity
  • Serviciile Cloud
  • Big data analytics
  • Printare 3D sau Additive manufacturing
  • Realitatea augmentată
  • Roboții

Desfășurată în contextul integrativ al sustenabilității și durabilității, cercetarea avansată vizează accelerarea ciclurilor de dezvoltare a produselor, eliminarea caracteristicilor redundante, construirea de sisteme interconectate ce au în vedere efectele asupra sistemului global.

Aspectele dezvoltării noilor generații de produse și tehnologii sunt propuse ca teme de cercetare și optimizare ale domeniului de doctorat INGINERIE şi MANAGEMENT pentru a oferi ecosistemului antreprenorial soluții apropiate de așteptări, creative, inovative și generatoare de plusvaloare.

Abordarea tematicii de cercetare propuse, prin participare, colaborare, este susținută de experiența conducătorilor de doctorat ce combină aspecte ale ingineriei, managementului și fiabilității.

Activitatea domeniului de doctorat INGINERIE şi MANAGEMENT se desfăşoară în spiritul și cu respectarea eticii universitare și a eticii activităţilor de cercetare.

×

Meniu


TOP