Universitatea din Oradea

Domeniul de doctorat INGINERIE şi MANAGEMENT funcționează în cadrul Şcolii Doctorale de Științe Inginerești IOSUD Universitatea din Oradea având un pronunțat caracter interdisciplinar care integrează principiile tehnice cu managementul.

Cercetarea în acest domeniu își propune să facă față provocărilor problematicii complexe în inginerie răspunzând cerințelor domeniilor conceptului Industry 4.0:

  • Management
  • Sustenabilitate
  • Durabilitate
  • Cognitive Enterprise 
  • Internet of Things (IoT), Internet of Services (IoS)
  • Cybersecurity
  • Serviciile Cloud
  • Big data analytics

Desfășurată în contextul integrativ al sustenabilității și durabilității, cercetarea avansată a ciclurilor de dezvoltare a produselor și managementul performanței vizează optimizarea resurselor, a randamentului și productivității operațiunilor, construirea un lanț de aprovizionare dinamic care accelerează inovația, eliminarea caracteristicilor redundante, îmbunătățirea eficienței energetice.

Aspectele dezvoltării noilor generații de produse și tehnologii sunt propuse ca teme de cercetare și optimizare ale domeniului de doctorat INGINERIE şi MANAGEMENT pentru a oferi ecosistemului antreprenorial soluții apropiate de așteptări, creative, inovative și generatoare de plusvaloare.

Abordarea tematicii de cercetare propuse, prin participare, colaborare, este susținută de experiența conducătorilor de doctorat ce combină aspecte ale ingineriei și managementului.

Activitatea domeniului de doctorat INGINERIE şi MANAGEMENT se desfășoară în spiritul și cu respectarea eticii universitare și a eticii activităților de cercetare.

×

Meniu


TOP