Universitatea din Oradea

În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea extrasului sau a dovezii de accept) a minimum patru articole în reviste indexate în Baze de Date Internationale: MathSciNet, Zentralblatt fur Mathematik, Scopus, Web of Science, Ebsco

2. participarea (fizic sau online) cu minimum doua lucrari stiintifice la conferinte nationale/ internationale dovedite prin programul conferintei, din care cel putin o lucrare sustinuta (prezentata) de catre doctorand

3. publicarea/acceptarea a minim doua articole în calitate de autor/coautor în reviste indexate Web of Science, din care un articol în revista cotata ISI

 

Regulament de finalizare a studiilor universitare de doctorat (word)

×

Meniu


TOP