În vederea acordării titlului de doctor este necesară îndeplinirea următoarelor standarde minimale:

1. publicarea sau acceptarea spre publicare (cu prezentarea dovezii de accept) a minimum un articol în reviste indexate în Web of Science;

2. participarea și susținerea a minimum două lucrări științifice la conferințe internaționale dovedite prin programul conferinței;

3. publicarea/acceptarea unui articol în calitate de autor/coautor într-un jurnal cotat ISI.

×

TOP