Universitatea din Oradea

Domeniul de doctorat MATEMATICĂ a fost înființat la data de 14.02.2019 (OMEN 3100/28.01.2019) și se organizează în cadrul Școlii Doctorale de Științe Inginerești.

În cadrul domeniului de doctorat Matemetică activează următorii conducători de doctorat:

- Prof.univ.dr. habil. Sorin GAL (OMEN nr. 5633/11.12.2013-titular);

- Prof.univ.dr. habil. Alexandru Mihai BICA (OMECS nr. 4718/11.08.2015-titular);

- Prof.univ.dr. habil. Irene Maria SABADINI (Decizie recunoaștere a calității de conducător de doctorat nr. 301 din 20.07.2018-asociat);

- Prof.univ.dr.habil. Mircea BALAJ (OMEN nr. 3983/14.06.2021)

În prezent (anul univ. 2020-2021), la Școala Doctorală de Științe Inginerești – Domeniul de doctorat Matematică sunt înmatriculați un număr de 3 studenți-doctoranzi

Domeniul de doctorat Matematică, organizat în cadrul Școlii Doctorale de Științe Inginerești are ca misiune generarea şi transferarea cunoașterii către societate prin:

  • formare academică, la cel înalt nivel de performanță, a studentului doctorand cu scopul satisfacerii nevoii de dezvoltare intelectuală, profesională şi socială a acestuia, dar şi a nevoii de forță de muncă specializată a societății;
  • promovarea excelenței în procesele de cercetare științifică, dezvoltare, inovare şi transfer de cunoaștere către societatea românească, răspunzând astfel necesității de progres al acesteia.

Principalele obiective vizate de către domeniul de doctorat sunt următoarele:

Ob.1.   optimizarea și eficientizarea programelor de pregătire bazate pe studii avansate;

Ob.2.   asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii activităților desfășurate în cadrul domeniului de doctorat;

Ob.3.   stimularea, dezvoltarea capacității și capabilităților de cercetare, concomitent cu promovarea de direcții de cercetare noi;

Ob.4.   dezvoltarea resursei umane implicate la nivelul ciclului de studii de doctorat;

Ob.5.   internaționalizarea și creșterea vizibilității la nivel național și internațional;

 

La nivelul Facultății Informatică și Științe, care gestionează domeniul de doctorat Matematică, există un centru de cercetare atestat intern, numit Centrul de Cercetare în Analiză Matematică Aplicată şi Informatică Teoretică. Membrii acestuia sunt atât coordonatorii de doctorat, cât și cadre didactice membre în Comisiile de îndrumare de doctorat, dar și studenții- doctoranzi

Pentru conducătorii de doctorat și activitatea de îndrumare din cadrul Școlii Doctorale de Științe Inginerești, Facultatea de Informatică și Științe, Departamentul de Matematică şi Informatică gestionează domeniul de doctorat Matematică, asigurând  următoarea sală cu dotare corespunzătoare: Laboratorul de informatică din sala C103 inscris pe platforma ERRIS.

Conducătorii de doctorat oferă studenților doctoranzi acces la materialul bibliografic propriu. De asemenea, studenții doctoranzi au acces la resursele tipărite si electronice ale Bibliotecii Universitatii din Oradea, precum și la platforma Anelis.

×

Meniu


TOP